Telekommunikaatioalaan keskittyneen tiimimme osaamisessa korostuvat kokemus ja alaan perehtyminen. Avustamme asiakkaitamme muun muassa telealan erityissääntelyyn ja sopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Palvelut

  • HMV-asemaa koskevat selvitykset ja muutoksenhaku viranomaisille
  • Kilpailulainsäädäntöön liittyvät kysymykset
  • Sopimusten laatiminen ja neuvotteleminen
  • Immateriaalioikeuksiin liittyvät kysymykset
  • Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Ota yhteyttä