Kilpailulainsäädäntö asettaa yrityksille velvollisuuden varmistua, että suunnitellut yhteistyöjärjestelyt ovat kilpailulakien mukaisia. Olemme asiakkaidemme apuna arvioimassa kilpailulainsäädännön vaikutuksia toimintaan.

Eri maiden kilpailuviranomaisten tiukentunut suhtautuminen kartelliepäilyihin on lisännyt kartelleihin liittyvän asiantuntemuksen tarvetta. Avustamme asiakkaita kartelliriskien selvittämisessä ja kartellioikeudenkäynneissä.

Määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten on otettava kilpailuoikeuden vaatimukset huomioon kaikessa toiminnassaan. Avustamme toiminnan suunnittelussa sekä määräävässä asemassa olevia yrityksiä että niiden asiakkaita.

Osaaminen

Merilammen kilpailutiimi on tunnettu käytännönläheisyydestä ja prosessiosaamisesta. Edustamme asiakkaitamme Suomen merkittävimmissä kilpailuoikeuden toimeksiannoissa.

Merilammen asianajajat ovat osallistuneet kilpailulainsäädännön valmisteluun ja yritysten kouluttamiseen kilpailunrajoituksiin liittyvissä kysymyksissä sekä julkaisseet kirjoja ja artikkeleita kilpailuoikeudesta.

Taloustieteellisen osaamisen merkitys kilpailuoikeudessa on kasvanut. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Suomen ja Pohjois-Euroopan johtavien kilpailutaloustieteen asiantuntijoiden kanssa.

Palvelut

  • Kartellitutkimukset ja leniency-hakemukset
  • Compliance-ohjelmien laatiminen
  • Kilpailijoiden ja ei-kilpailijoiden välisten yhteistyöjärjestelyjen arviointi
  • Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät selvitykset
  • Jakelujärjestelmät ja lisenssisopimukset
  • Tutkimus- ja tuotekehitystoimenpiteet ja strategiset yhteenliittymät
  • Kilpailuoikeudelliset vahingonkorvausoikeudenkäynnit ja muut kilpailunrajoituksiin liittyvät oikeudenkäynnit

Ota yhteyttä