Julkisia hankintoja koskevat moninaiset säännökset – jotka ovat tietyissä tilanteissa vieläpä tulkinnanvaraisia. Säännösten osaaminen ja noudattaminen heti hankintojen suunnittelu- ja tarjousvaiheesta lähtien ehkäisee ei-toivottuja oikeusprosesseja ja muita seuraamuksia.

Osaaminen

Asianajajillamme on pitkä ja kattava kokemus julkisiin hankintoihin liittyvästä neuvonnasta ja oikeudenkäynneistä. Julkisiin hankintoihin perehtynyt tiimimme on osallistunut hankintalainsäädännön valmisteluun. Lisäksi he ovat toimineet kouluttajina sekä julkaisseet julkisiin hankintoihin liittyviä ohjeita, artikkeleita ja kirjoja.

Palvelut

  • Tarjouskilpailujen suunnittelu ja hankinta-asiakirjojen laatiminen
  • Tarjousten laadinnassa avustaminen ja kommentointi
  • Oikeudenkäynnit markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa
  • Hankintaoikaisuvaatimukset hankintayksiköille
  • Vahingonkorvausmenettelyt hankintasäännösten rikkomistapauksissa

Ota yhteyttä