Mikko Laitinen nimitetty Specialist Counseliksi

Merilammen kokenut asianajaja Mikko Laitinen on nimitetty Specialist Counseliksi.

Mikko Laitinen on erikoistunut oikeudenalojen rajat ylittävää osaamista edellyttävien laajojen toimeksiantojen hoitamiseen. Hän avustaa asiakkaitamme merkittävissä kotimaisissa ja kansainvälisissä yritysjärjestelyissä ja kiinteistötransaktioissa. Samaan aikaan Mikko on myös riidanratkaisu- ja vastuukysymysten erityisosaaja, jolla on vuosien kokemus esimerkiksi laajoista kilpailuoikeudellisista vahingonkorvausoikeudenkäynneistä, kuluttajien palvelusopimuksia koskevista oikeudenkäynneistä sekä EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisumenettelystä.

Mikolla on myös laaja kokemus lista- ja muiden yhtiöiden yhtiöoikeudellisista kysymyksistä, kuten selvitystilamenettelyistä, ja hän on myös osallistunut yli kolmenkymmenen listayhtiön yhtiökokouksen valmisteluun sekä toiminut sihteerinä useissa yhtiökokouksissa.

Mikon kollegat arvostavat hänen poikkeuksellista laaja-alaisuuttaan, asiantuntevuuttaan ja loogista ajattelukykyään. Mikolla on korkea työmoraali ja hänen työnsä laatu on aina korkeatasoista. Lisäksi Mikon kanssa on aina miellyttävää ja hauskaa tehdä yhteistyötä”, kertoo Yritysjärjestelyt ja rahoitus -ryhmän osakas Antti Kahri.