Mikko Eloranta palkittiin Veikko Palotie -mitalilla ja -apurahalla

Ansiokkaasta pro gradu -tutkielmasta vuosittain myönnettävä Veikko Palotie -palkinto annettiin tänä vuonna OTM Mikko Elorannalle tutkielmastaan ”Strategiana kilpailun eliminointi? Patenttien täytäntöönpanon väärinkäyttö ja Euroopan unionin kilpailuoikeus”. Palkinto sisältää Veikko Palotie -mitalin ja 4 000 euron suuruisen apurahan.

Mikko Elorannan tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä edellytyksillä määräävässä markkina-asemassa olevan patentinhaltijan nostamat loukkauskanteet voidaan katsoa SEUT 102 artiklassa kielletyksi määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi. Lisäksi Eloranta vertaa EU:n tuomioistuinten linjauksia Yhdysvaltojen oikeuskäytäntöön.

Tutkielmassaan Eloranta käsittelee tiettyjen keskeisten kilpailuoikeudellisten käsitteiden tulkintaa patentteihin liittyvissä tilanteissa. Hän esittelee muun muassa relevanttien maantieteellisten- ja tuotemarkkinoiden määrittelyä patentinhaltijan näkökulmasta. Lisäksi hän selvittää FRAND-sitoumuksen antaneen essentiaalipatentinhaltijan mahdollisuutta nostaa kieltokanteita loukkaamatta kilpailuoikeudellisia sääntöjä. Laajempana viitekehyksenä tutkielmassa on oikean tasapainon löytäminen immateriaalioikeuden ja kilpailuoikeuden välillä. (Tiivistelmä: Mikko Eloranta)

Tutkielman Merilammella arvioinut Sakari Aalto perusteli valintaa seuraavasti: ”Eloranta on ottanut tutkielmansa aiheeksi ajankohtaisen ja vaativan aiheen ja selvittää ansiokkaasti ratkaisujen kautta muotoutuneiden sääntöjen sisältöä. Tutkielma esittelee erinomaisesti kilpailuoikeuden ja teollisoikeuksien suojan välisen ristiriidan sovittamista nykyisen oikeuskäytännön valossa. Näiden oikeudenalojen säännösten yhteensovittamisen merkitys on liike-elämän kannalta jatkuvassa kasvussa ja aiheeseen kohdistuvalle tutkimukselle on tästä syystä suuri tarve.

Palkinnon jakavat yhteistyössä Paulon Säätiö ja Asianajotoimisto Merilampi. Lue lisää Veikko Palotie -palkinnosta täältä.

Mikko Eloranta 2_www