Merilampi toimi Suominen Oyj:n neuvonantajana osakkeiden yhdistämisessä

Merilampi toimi Suominen Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana Suomisen osakkeiden yhdistämistä koskevassa asiassa. Osakkeiden yhdistämisessä kukin viisi Suomisen osaketta yhdistettiin yhdeksi osakkeeksi. Kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla aloitettiin 22.3.2016.

Tiimi