Merilampi toimi Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon neuvonantajana 1 800 asunnon ostossa

Merilampi toimi Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon neuvonantajana sen ostaessa 1 800 asuntoa YH Kodit Oy:ltä. Asunnot sijaitsevat Turussa ja Tampereella sekä niiden ympäristökunnissa. Asunnot on tarkoitus pitää vuokrakäytössä.

Tiimi