Merilampi edusti Versowood Oy:tä sen ostaessa Hankasalmen sahan

Merilampi edusti Versowood Oy:tä, kun se osti Vapo Timber Oy:ltä Hankasalmen sahan ja sen puunjalostusliiketoiminnan. Versowood Oy on Suomen suurin yksityinen puunjalostaja, ja kaupan myötä sen asema sahatavaran tuottajana vahvistui huomattavasti.

Versowoodin ja Hankasalmen sahan yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2013 yli 330 miljoonaa euroa, ja vuonna 2014 se ylittää 350 miljoonan euron rajan. Konsernissa työskentelee kaupan jälkeen lähes 800 henkilöä.

Tiimi