Merilampi edusti Suominen Oyj:tä merkittävässä rahoitusjärjestelyssä

Merilampi edusti Suominen Oyj:tä rahoitusjärjestelyssä, jossa yhtiö laski liikkeelle 85 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan ja julkisti takaisinostotarjouksen aikaisemmin liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista.

Samassa yhteydessä Suominen on sopinut uudesta syndikaattilainajärjestelystä. Uusi lainarahoitus sisältää nelivuotisen 100 miljoonan euron luottolimiitin (revolving credit facility). Uusi syndikaattilaina korvaa Suomisen aiemman, 55 miljoonan euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn.

Tiimi