Merilampi edusti Suominen Oyj:tä joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskussa ja uudelleenrahoitusjärjestelyssä

Merilampi edusti Suominen Oyj:tä sen laskiessa liikkeelle 75 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan, jonka laina-aika on viisi vuotta. NASDAQ OMX Helsinki Oy on ottanut joukkovelkakirjalainan julkisen kaupankäynnin kohteeksi 30.9.2014 alkaen.

Joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskun yhteydessä Suominen sopi myös uudesta syndikaattilainajärjestelystä. Lainarahoituksen määrä on yhteensä 55 miljoonaa euroa ja se sisältää nelivuotisen 30 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen (revolving credit facility), kolmivuotisen 10 miljoonan euron lainan (term loan) sekä nelivuotisen 15 miljoonan euron lainan (term loan).

Merilampi toimi edellä mainituissa järjestelyissä Suominen Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana.

Toimeksiannosta vastasivat toimistossamme Merja Blankenstein, Sara Walden ja Veli Siitonen.

Tiimi