Merilampi edusti Sanomaa kielipalveluihin erikoistuneen AAC Globalin myynnissä

Merilampi edusti Sanoma Oyj:tä sen myydessä kieli-, viestintä- ja koulutuspalveluihin erikoistuneen AAC Global Oy:n Korona Investille. Kauppa tukee Sanoman strategiaa, jolla yhtiö keskittää liiketoimintaansa ja luopuu valikoiduista omaisuuseristään.

AAC Globalin liikevaihto oli vuonna 2015 noin 15 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 120 henkilöä.

Korona Invest on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka on erikoistunut suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kasvu- ja buyout-sijoituksiin.

Tiimi