Merilampi edusti Nordkalk Oy:tä merkittävässä välimiesmenettelyssä

Merilampi edusti Nordkalk Oy:tä merkittävässä yhteistyösopimusta koskeneessa välimiesmenettelyssä. Välimiesoikeus hyväksyi Nordkalk Oy:n kannevaatimukset kaikilta osin. Riidan intressi oli yli 50 miljoonaa euroa.

Tiimi