Merilampi edusti Koivunen Oy:tä autovaraosakartellin vahingonkorvausprosessissa

Merilampi edusti menestyksekkäästi Koivunen Oy:tä Helsingin hovioikeudessa nk. autovaraosakartelliin liittyvässä vahingonkorvausprosessissa. Käräjäoikeus oli aiemmin 31.3.2014 antamassaan tuomiossa katsonut, että väitetyn vahingon ja kilpailurikkomuksen välillä ei ollut syy-yhteyttä. Kantajana toiminut Atoy Oy vaati käräjäoikeuden ratkaisun muuttamista ja vahingonkorvausta Koivuselta ja neljältä muulta kartelliin osallistuneelta varaosatukkuliikkeeltä kartellin vuoksi menetetyksi väitetystä liiketoiminnasta. Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, ettei väitetyn vahingon ja kilpailurikkomuksen välillä ollut syy-yhteyttä ja hylkäsi Atoyn kanteen 31.3.2016 antamassaan tuomiossa.

Tuomiosta on mahdollista pyytää valituslupaa korkeimmalta oikeudelta 30.5.2016 saakka.

Vahingonkorvauskanteen taustalla on korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2012 antama ratkaisu, jossa se totesi viiden varaosatukkuliikkeen osallistuneen yhdenmukaistettuna menettelytapana pidettävään yhteistoimintaan heikentäessään yhteisen tapaamisen jälkeen Osaset-varaosakauppiaille myöntämiään alennuksia. Korkein hallinto-oikeus määräsi leniencyn saanutta toimijaa lukuun ottamatta kaikille osallisille seuraamusmaksun. Merilampi edusti Koivunen Oy:tä myös kartelliasiassa.

Tiimi