Merilampi edusti Kesko-konserniin kuuluvaa Kestra Kiinteistöpalvelut Oy:tä Fennovoima-hankkeen jatkorahoitusta koskeneessa välimiesmenettelyssä

Merilampi edusti Kestra Kiinteistöpalvelut Oy:tä välimiesmenettelyssä, jossa Voimaosakeyhtiö SF vaati välimiesoikeutta vahvistamaan, että Kestra Kiinteistöpalvelut Oy:n Voimaosakeyhtiö SF:lle antama ilmoitus Fennovoima-hankkeen jatkorahoitukseen osallistumisesta on Kestra Kiinteistöpalvelut Oy:tä sitova. Välimiesoikeus hylkäsi Voimaosakeyhtiö SF:n kannevaatimukset 10.1.2017 antamassaan välitystuomiossa.

Tiimi