Merilampi edusti kansallisia meijereitä Valion saalistushinnoittelua koskevassa asiassa

Korkein hallinto-oikeus on 29.12.2016 antamallaan päätöksellä pysyttänyt voimassa Valiolle aiemmin määrätyn 70 miljoonan euron seuraamusmaksun. Valion todettiin syyllistyneen perusmaitojen markkinoilla määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä pidettävään saalistushinnoitteluun.

Korkein hallinto-oikeus totesi – kuten asiaa aiemmin käsitellyt Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) sekä markkinaoikeus – että Valio oli laskenut perusmaitojensa hintoja merkittävästi 1.3.2010 lukien. Hinnat alittivat niin sanotut muuttuvat kustannukset, mitä oli jo lähtökohtaisesti pidettävä osoituksena määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Asiassa esitetystä näytöstä oli pääteltävissä, että Valion tarkoituksena oli ollut päästä korottamaan hintojaan myöhemmin.

Korkein hallinto-oikeus totesi Valion määräävän markkina-aseman väärinkäytön kestäneen lähes kolme vuotta. Väärinkäyttö oli päättynyt vasta, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto oli määrännyt Valion lopettamaan väärinkäytön.

Valion hinnoittelun tutkinta alkoi Kilpailu- ja kuluttajavirastossa kilpailijoiden tekemien toimenpidepyyntöjen johdosta. Markkinaoikeus antoi asiassa päätöksensä vuonna 2014.

Merilammen kilpailuoikeustiimi on avustanut asiassa viittä kansallista meijeriä: Ilmajoen Osuusmeijeriä, Juustoportti ILO:a, Osuuskunta Maitokolmiota, Osuuskunta Maitomaata ja Osuuskunta Satamaitoa.