Merilampi edusti Elisa Oyj:tä KKO:ssa ns. paperilaskuasiassa

Merilampi edusti Elisa Oyj:tä korkeimmassa oikeudessa tapauksessa, joka koski kuluttaja-asiamiehen vaatimusta kieltää Elisaa käyttämästä paperilaskun maksullisuutta koskevaa ehtoa puhelinliittymäsopimuksissaan. Ehdon mukaan kuluttaja saattoi valita laskun toimitustavaksi paperilaskun, joka oli maksullinen. Kuluttaja-asiamies oli vaatinut maksullisuutta koskevan ehdon poistamista kokonaisuudessaan, mutta markkinaoikeus oli määritellyt kiellon koskevan vain 1,90 euroa tai sitä suurempia veloituksia paperilaskua kohden. Korkein oikeus kumosi markkinaoikeuden päätöksen. Korkein oikeus katsoi tuomiossaan, ettei paperilaskun maksullisuutta koskevaa sopimusehtoa eikä laskuista perittyä maksua ollut pidettävä kohtuuttomina. Maksuttoman sähköisen laskutuksen taustalla voitiin korkeimman oikeuden mukaan nähdä hyväksyttäviä tavoitteita, kuten ympäristön suojeleminen, tietoyhteiskunnan edistäminen sekä kustannusten minimoiminen.

Team