Merilammella vilkas kiinteistökauppavuosi

Merilampi avusti asiakkaita vuoden 2019 aikana noin 40 merkittävässä kiinteistöjärjestelyssä. Kauppoja tehtiin niin toimisto-, logistiikka- kuin liikekiinteistöillekin ja päämiehinä oli sekä kiinteistökehittäjiä ja -sijoittajia että käyttäjiä. Useisiin transaktioihin liittyi myös velkarahoituksen järjestäminen.

Merkittävimpiä järjestelyjä olivat seuraavat:

Kiinteistökauppojen määrä Merilammella heijastelee pitkään jatkunutta hyvää virettä kotimaisilla kiinteistömarkkinoilla. Transaktiovolyymi on pysytellyt vahvana, vaikka kiinteistövarainhoitaja Catellan kokoamien tilastojen mukaan viime vuoden volyymi laski edellisestä vuodesta noin 6,3 miljardiin euroon. Huomionarvoista on kuitenkin se, että Catella mukaan kansainvälisten sijoittajien kiinnostus Suomen kiinteistömarkkinoihin on säilynyt vahvana. Vuonna 2019 kansainväliset sijoittajat tekivät Suomeen noin 3,1 miljardin edestä kiinteistösijoituksia, mikä vastaa noin 49 prosentin osuutta vuoden kaikista kiinteistökaupoista.

Tutustu tiimiimme ja referensseihimme.

Tommi Elo ja Jani Ylä-Autio