Laamanni Pekka Merilampi kutsuttu yhtiöoikeusyhdistyksen kunniajäseneksi

Suomen yhtiöoikeusyhdistys päätti 4.6.2014 kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi laamanni Pekka Merilammen ja OTL Gerhard af Schulténin heidän merkittävän panoksensa johdosta suomalaisen yhtiölainsäädännön ja yhtiöjuridiikan käytäntöjen kehittämisessä.

Yhdistyksen aikaisempia kunniajäseniä ovat professori emeritus Allan Huttunen, professori emeritus Juhani Kyläkallio ja OTT Curt Olsson.