Kai Salonen Kiinteistö- ja rakennusoikeusryhmän vetäjäksi

Specialist Counsel, asianajaja Kai Salonen on aloittanut Merilammen Kiinteistö- ja rakennusoikeusryhmän toisena vetäjänä 1.1.2016 Teemu Kautun ohella.

Kai Salonen, 45, on työskennellyt kiinteistö- ja rakennusjuristina Merilammella (ja siihen yhdistyneessä Veikko Palotie & Co Oy:ssä) vuodesta 2008. Sitä ennen hän toimi rakennusalalla sekä lakimiehenä että tuotanto- ja työnjohtotehtävissä, minkä ansiosta hänelle on kertynyt harvinaislaatuinen yhdistelmäosaaminen rakennusjuridiikasta ja -tekniikasta.

Työssään Kai Salonen on erikoistunut kiinteistö- ja rakennusalan sopimusoikeuteen ja oikeudenkäynteihin. Kai hoitaa myös asunto- ja kiinteistökauppoja sekä niihin liittyviä erimielisyyksiä. Hänellä on kokemusta laajamittaisista oikeudenkäynneistä, ja hän on Suomen Asianajajaliiton akkreditoima sovittelija.

Odotan innolla, mitä uusi haaste tuo tullessaan. Tarkoituksenani on kehittää ryhmän toimintaa ja osaamista edelleen rakennusoikeudessa sekä tuoda asiakkaillemme aktiivisemmin esille vaihtoehtoisia riidanratkaisumuotoja. Urakoinnissa olisi tärkeää keskittyä riitojen ennaltaehkäisyyn jo ennen sopimusten tekemistä. Vaihtoehtoisilla riidanratkaisutavoilla voidaan huomioida paremmin asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja vaikuttaa projektien tuloksellisuuteen. Meidän asianajajien täytyy huolehtia siitä, että asiakas saa tilanteesta selkeän kokonaiskuvan ja hänelle esitellään erilaiset vaihtoehdot edetä asiassa”, Kai Salonen kertoo.

Kai on Suomen kokeneimpia rakennusalan juristeja, ja on hoitanut menestyksellisesti isoja urakkariitoja ja sopimusneuvotteluita. Asiakkaamme arvostavat Kain konkreettisia ja käytännönläheisiä neuvoja sekä erinomaisia neuvottelutaitoja. Kai on kaikin tavoin luontainen henkilö ottamaan tässä vaiheessa suurempaa vetovastuuta Kiinteistö- ja rakennusoikeusryhmässä”, Teemu Kauttu toteaa.

Kain nimitys kiinteistö- ja rakennusoikeusryhmän toiseksi vetäjäksi on tärkeä osa toimiston tulevaisuuden rakentamista. Hänen monipuolinen osaamisensa ja taustansa yhtäältä rakennusfirmoista ja toisaalta asianajopuolelta antaa asiakkaillemme etulyöntiaseman haastavien neuvottelu- ja riitatilanteiden ratkaisemisessa. Uskon myös, että Kain erityisosaaminen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta on jatkossa tärkeä menestystekijä sekä meille toimistona että asiakkaillemme.”, Merilammen toimitusjohtaja Jussi Ikonen taustoittaa.

Merilammen Kiinteistö- ja rakennusoikeusryhmä on yksi markkinoiden suurimmista ja kokeneimmista. Teemu Kautun ohella ryhmään kuuluu osakkaana myös Lauri Tolvanen. Ryhmän tarjoamat palvelut kattavat koko rakennushankkeen elinkaaren: hankkeen suunnitteluun sekä varsinaisen rakennusprojektiin liittyvät oikeudelliset kysymykset projektin aloituksesta sen valmistumisen jälkeiseen aikaan. Merilampi on myös säännöllisesti mukana Suomen suurimmissa kiinteistöjärjestelyissä, joiden toteuttamista vankka kokemuksemme rakennusalalta tukee.