Ilari Mustonen palkittiin Veikko Palotie -mitalilla ja apurahalla

Ansiokkaasta pro gradu -tutkielmasta vuosittain myönnettävä Veikko Palotie -palkinto annettiin tänä vuonna OTM Ilari Mustoselle tutkielmastaan ”Takaisinsaanti ja vaihtoehtoiset perusteet varojen palauttamiseksi osakeyhtiön konkurssipesään”. Palkinto sisältää Veikko Palotie -mitalin sekä 4 000 euron suuruisen apurahan.

Ilari Mustosen tutkielman tarkoituksena oli selvittää, missä määrin osakeyhtiölain laittomalla varojenjaolla, konkurssilain keinotekoisen varallisuusjärjestelyn syrjäyttämisellä ja velallisen rikosten yhteydessä esitettävällä yksityisoikeudellisella vaatimuksella on merkitystä takaisinsaantiperusteiden rinnalla palautettaessa varoja konkurssipesään. Varojenpalautusperusteita on vertailtu niiden tosiasiallisen tehokkuuden mukaan, jolloin arvioinnissa on huomioitu aineellisoikeudellisten edellytysten ohella varojenpalautuskeinojen prosessuaaliset erityispiirteet sekä tuotu esiin myös arviointiin vaikuttavia pesänhoidollisia käytännön näkökulmia. (Tiivistelmä: Ilari Mustonen)

Palkinnon jakavat yhteistyössä Paulon Säätiö ja Asianajotoimisto Merilampi.