Antti Karanko

Specialist Counsel, asianajaja, varatuomari

Antti Karanko on erikoistunut yritysten välisiin oikeudenkäynteihin ja välimiesmenettelyihin. Antti on toiminut asiamiehenä useassa laajassa kotimaisessa ja ulkomaisessa välimiesmenettelyssä. Antilla on myös laaja kokemus kiinteistö- ja rakennusalan juridiikkaan sekä kansainvälisiin toimitussopimuksiin liittyvistä asioista.

Antin osaamisalueisiin liittyvät kaupallisten ja yhtiöoikeudellisten riitojen lisäksi tuotevastuu- ja turvallisuusasiat, tuotteiden takaisinvedot, yritysten eettiset ohjeistukset, White Collar Defence ja hyvä hallintotapa.

Antti on Suomen Asianajajaliiton akkreditoima sovittelija.

Koulutus

 • Oikeustieteen kandidaatti, Turun yliopisto, 2003
 • Varatuomari, 2005
 • Asianajaja, 2007

Kokemus

 • Asianajotoimisto Merilampi Oy, Specialist Counsel 2013 –, Senior Associate 2011 – 2012
 • Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy, Senior Associate 2008 – 2011
 • Nordic Law Asianajotoimisto Oy Ab, asianajaja 2006 – 2008
 • Turun hovioikeus, viskaali 2006
 • Turun käräjäoikeus, notaari 2004 – 2005
 • Contant Oy, lakimies 2003 – 2004

Jäsenyydet

 • Suomen Asianajajaliitto
 • Suomen Asianajajaliiton vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden työryhmän jäsen
 • Suomen välimiesoikeusyhdistys
 • Swedish Arbitration Association (SAA)
 • Swiss Arbitration Association (ASA)
 • London Court of International Arbitration (LCIA)
 • Lakimiesliitto
 • Merioikeusyhdistys
 • Suomen lainopillinen yhdistys

Julkaisut

 • The Chambers Litigation 2019 Guide, Finnish chapter
 • Ikonen, Jussi ja Karanko, Antti: The Hague Convention on Choice of Court Agreements: Can Litigation Become a Viable Alternative to Arbitration in International Commercial Disputes? Liikejuridiikka 1/2016.