Lataa PDF  

Antti Karanko

Specialist Counsel, asianajaja, varatuomari

040 839 6615
antti.karanko@merilampi.com
Lataa vCard käyntikortti

Antti Karanko on erikoistunut yritysten välisiin oikeudenkäynteihin ja välimiesmenettelyihin. Antti on toiminut asiamiehenä useassa laajassa kotimaisessa ja ulkomaisessa välimiesmenettelyssä. Antilla on myös laaja kokemus kiinteistö- ja rakennusalan juridiikkaan sekä kansainvälisiin toimitussopimuksiin liittyvistä asioista.

Antin osaamisalueisiin liittyvät kaupallisten ja yhtiöoikeudellisten riitojen lisäksi tuotevastuu- ja turvallisuusasiat, tuotteiden takaisinvedot, yritysten eettiset ohjeistukset, White Collar Defence ja hyvä hallintotapa.

Antti on Suomen Asianajajaliiton akkreditoima sovittelija.

Koulutus

 • Oikeustieteen kandidaatti, Turun yliopisto, 2003
 • Varatuomari, 2005
 • Asianajaja, 2007

Kokemus

 • Asianajotoimisto Merilampi Oy, Specialist Counsel 2013 –, Senior Associate 2011 – 2012
 • Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy, Senior Associate 2008 – 2011
 • Nordic Law Asianajotoimisto Oy Ab, asianajaja 2006 – 2008
 • Turun hovioikeus, viskaali 2006
 • Turun käräjäoikeus, notaari 2004 – 2005
 • Contant Oy, lakimies 2003 – 2004

Jäsenyydet ja luottamustehtävät

 • Amcham Finlandin Legal Committeen puheenjohtaja 2017 – 2018.
 • Suomen Asianajajaliitto
 • Suomen välimiesoikeusyhdistys
 • Swedish Arbitration Association (SAA)
 • Swiss Arbitration Association (ASA)
 • London Court of International Arbitration (LCIA)
 • Lakimiesliitto
 • Merioikeusyhdistys
 • Suomen lainopillinen yhdistys
 • Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään sovittelijarekisteriin merkitty sovittelija

Referenssit

 • Nordkalk Oy:n asiamies suomalaista yhtiötä vastaan merkittävässä yhteistyö- ja toimitussopimusta koskevassa ruotsinkielisessä ad hoc -välimiesmenettelyssä. Välimiesoikeus hyväksyi Nordkalk Oy:n kannevaatimukset kaikilta osin. Riidan intressi yli 50 miljoonaa euroa.
 • Yhdysvaltalaisen Fortune 500 -pörssiyhtiön ja sen suomalaisen listatun tytäryhtiön asiamies yrityskauppaa ja tuotantolinjan virheellisyyttä koskeneessa englanninkielisessä ad hoc -välimiesmenettelyssä. Riidan intressi useita miljoonia euroja.
 • Englantilaisen yhtiön asiamies laitostoimitusta koskeneessa englanninkielisessä ICC-sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä suomalaista yhtiötä vastaan. Riidan intressi useita miljoonia euroja.
 • Suomalaisen yhtiön asiamies logistiikkasopimusta koskeneessa kahden suomalaisen pörssiyhtiön välisessä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä. Riidan intressi useita miljoonia euroja.
 • Virolaisen yhtiön ja omistajan asiamies virolaista öljyterminaalihanketta koskeneessa englanninkielisessä SCC-välimiesmenettelyssä ja sitä seuranneessa ruotsinkielisessä välitystuomion moitekanteessa (Svea Hovrätt) ruotsalaista yhtiötä vastaan. Välimiesoikeus hyväksyi kaikki virolaisen yhtiön vaatimukset. Riidan intressi useita miljoonia euroja.
 • Suomalaisen yhtiön asiamies ohjelmistokehityssopimusta koskeneessa englanninkielisessä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä englantilaista yhtiötä vastaan. Välimiesoikeus hyväksyi kaikki suomalaisen yhtiön vaatimukset.
 • Sveitsiläisen yhtiön asiamies yrityskauppariitaa koskevassa englanninkielisessä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä suomalaista yhtiötä vastaan. Riita sovittiin. Riidan intressi useita miljoonia euroja.
 • Suomalaisen yhtiön asiamies kiinteistön virhettä koskeneessa Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa englanninkielisessä välimiesmenettelyssä saksalaista yhtiötä vastaan. Riita sovittiin.
 • Suomalaisen yhtiön asiamies paperikoneen toimitukseen ja suoritustakaukseen liittyvässä riidassa turkkilaista yhtiötä ja suomalaista liikepankkia vastaan. Kaikki suomalaisen yhtiön vaatimukset hyväksyttiin.
 • Suomalaisen rakennuttajayhtiön asiamies useissa merkittäviä rakennushankkeita koskevissa menestyksekkäissä tuomioistuinriidoissa. Riitojen intressit useita miljoonia euroja.
 • Suomalaisen yhtiön asiamies vuokratun liiketilan virheellisyyttä ja aiheettomasta ja laajaa mediajulkisuutta saaneesta konkurssihakemuksesta aiheutuneiden goodwill-vahinkojen korvaamista koskevassa tuomioistuinriidassa isoa vakuutusyhtiötä vastaan. Riita sovittiin. Riidan intressi useita miljoonia euroja.
 • Merkittävän suomalaisen cleantech-alan yhtiön asiamies kansainvälisiä energiahankkeita koskevissa riidoissa ulkomaisia yhtiöitä vastaan. Riidat sovittiin. Riitojen intressit useita miljoonia euroja.
 • Merkittävän suomalaisen media-alan yhtiön asiamies sen kansainvälisen kilpailijan kanssa yhdessä omistetun tytäryhtiön osakeantia ym. yhtiöoikeudellisia järjestelyitä koskevassa riidassa. Käräjäoikeus hyväksyi päämiesyhtiön vaatimukset kaikilta osin. Riidan intressi useita miljoonia euroja.

Artikkelit ja julkaisut

 • Ikonen, Jussi ja Karanko, Antti: The Hague Convention on Choice of Court Agreements: Can Litigation Become a Viable Alternative to Arbitration in International Commercial Disputes? Liikejuridiikka 1/2016.