Kiira Björkroth

Senior Associate, asianajaja

Kiira Björkroth on erikoistunut kiinteistö- ja rakennusoikeuteen. Kiiran osaamisalueisiin kuuluvat erityisesti rakennusjuridiikka sekä asunto- ja kiinteistökauppa-asiat. Kiira on jo useiden vuosien ajan hoitanut rakennusalaan liittyviä riita-asioita niin yleisissä tuomioistuimissa kuin välimiesmenettelyissä. Hän omaa myös vahvaa kokemusta rakennushankkeiden sopimusten valmistelusta sekä erilaisten hankkeiden toteutusvaiheen ongelmatilanteiden neuvonannosta. Kiiralla on lisäksi monipuolista kokemusta rakennusalaan liittyvien työturvallisuusasioiden hoitamisesta. Kiira hoitaa rutinoituneesti myös asunto- ja kiinteistökauppariitoja.

Asiakkaamme hyötyvät edellä kuvatun lisäksi Kiiran insolvenssioikeudellisesta osaamisesta konkursseihin liittyvien takaisinsaanti- ym. riitakysymysten selvittämisessä (esim. aliurakoitsijoiden maksukyvyttömyystilanteet). Kiiralla on myös laajaa ja pitkäaikaista kokemusta julkisista hankinnoista.

Koulutus

 • Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto, 2014
 • Vaihto-oppilas, University of Glasgow, 2011
 • Asianajaja, 2018

Kokemus

 • Asianajotoimisto Merilampi Oy, Senior Associate 2018 –, Associate 2017 – 2018
 • Asianajotoimisto AKG Oy, Associate 2014 – 2017
 • Konkurssiasiamiehen toimisto, korkeakouluharjoittelija 2012
 • Asianajotoimisto AKG Oy, Legal Trainee 2012 – 2014
 • Lexia Asianajotoimisto Oy, Legal Assistant 2008 – 2011

Jäsenyydet

 • Suomen Lakimiesliitto ry
 • Suomen Asianajajaliitto

Julkaisut

 • Kiiran pro gradu -tutkielma on julkaistu University of Helsinki Conflict Management Instituten toimesta vuonna 2014. Tutkielman aiheena oli ”Takaisinsaannin toteutuminen eurooppalaisessa konkurssissa”.