Lataa PDF  

Kiira Björkroth

Senior Associate, asianajaja

044 501 9754
kiira.bjorkroth@merilampi.com
Lataa vCard käyntikortti LinkedIn

Kiira Björkroth on erikoistunut kiinteistö- ja rakennusoikeuteen. Kiiran osaamisalueisiin kuuluvat erityisesti rakennusjuridiikka sekä asunto- ja kiinteistökauppa-asiat. Kiira on jo useiden vuosien ajan hoitanut rakennusalaan liittyviä riita-asioita niin yleisissä tuomioistuimissa kuin välimiesmenettelyissä. Hän omaa myös vahvaa kokemusta rakennushankkeiden sopimusten valmistelusta sekä erilaisten hankkeiden toteutusvaiheen ongelmatilanteiden neuvonannosta. Kiira hoitaa rutinoituneesti myös asunto- ja kiinteistökauppariitoja.

Asiakkaamme hyötyvät edellä kuvatun lisäksi Kiiran insolvenssioikeudellisesta osaamisesta konkursseihin liittyvien takaisinsaanti- ym. riitakysymysten selvittämisessä (esim. aliurakoitsijoiden maksukyvyttömyystilanteet). Kiiralla on myös laajaa ja pitkäaikaista kokemusta julkisista hankinnoista.

Koulutus

 • Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto, 2014
 • Vaihto-oppilas, University of Glasgow, 2011
 • Asianajaja, 2018

Kokemus

 • Asianajotoimisto Merilampi Oy, Senior Associate 2018 –, Associate 2017 – 2018
 • Asianajotoimisto AKG Oy, Associate 2014 – 2017
 • Konkurssiasiamiehen toimisto, korkeakouluharjoittelija 2012
 • Asianajotoimisto AKG Oy, Legal Trainee 2012 – 2014
 • Lexia Asianajotoimisto Oy, Legal Assistant 2008 – 2011

 Julkaisut

 • Kiiran pro gradu -tutkielma on julkaistu University of Helsinki Conflict Management Instituten toimesta vuonna 2014. Tutkielman aiheena oli ”Takaisinsaannin toteutuminen eurooppalaisessa konkurssissa”.

Jäsenyydet

 • Suomen Lakimiesliitto ry
 • Suomen Asianajajaliitto

Toimisto

Työkielet

Suomi
Ruotsi
Englanti