Edustimme Kirkon eläkerahastoa Espoossa sijaitsevan toimistokiinteistön myynnissä

Merilampi edusti Kirkon eläkerahastoa Espoon keskuksessa sijaitsevan toimistokiinteistön myynnissä Hemsö Suomi Oy:lle. Kiinteistöllä on tarkoitus toteuttaa perusparannushanke, jonka jälkeen se tulee Espoon uuden perhekeskuksen käyttöön.

Tiimi