Edustimme Hong Kong -yhtiöiden johtoa ja omistajia yhtiön yrityssaneerausmenettelyssä

Toimimme oikeudellisena neuvonantajana Hong Kong -yhtiöiden johdolle ja omistajille yhtiön yrityssaneerausmenettelyssä ja siihen liittyvissä rahoitus- ja vakuusjärjestelyissä.

Tiimi