Eduskunnalta vihreää valoa: yhtiökokouksen voi siirtää 30.9.2020 asti ja pörssiyhtiöt voivat pitää kokoukset ilman paikalla olevia osakkaita

Eduskunta on tänään hyväksynyt väliaikaisen lain (HE 45/2020 vp), joka koskee poikkeamista muun muassa osakeyhtiölaista ja asunto-osakeyhtiölaista. Lain sisältö on talousvaliokunnan mietinnön TaVM 8/2020 vp mukainen.

Väliaikaisen lainsäädännön tarkoituksena on, että yhteisöjen lakisääteisiä ja sääntömääräisiä kokouksia voidaan siirtää tai niihin voi osallistua etänä, jotta koronavirus ei leviäisi kokouksissa.

Väliaikainen lainsäädäntö tulee voimaan mahdollisimman pian, ja se on voimassa 30.9.2020 asti. Lakia sovelletaan sellaiseen kokoukseen, johon kutsu on toimitettu väliaikaisen lain mukaisena ja joka pidetään sen voimassa ollessa.

Väliaikaisen lainsäädännön sisältö pähkinänkuoressa

Kaikki osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt:

 • Oikeus pitää 30.9.2019 – 31.3.2020 välillä päättyneen tilikauden jälkeinen varsinaisen yhtiökokous 30.9.2020 mennessä.
 • Siirto-oikeus koskee myös ylimääräisiä yhtiökokouksia sekä sulautumis- tai jakautumissuunnitelmasta päättäviä yhtiökokouksia.
 • Oikeus siirtää kokousta 30.9.2020 asti koskee myös:
  • Osuuskunnat ja osuuskuntapankit
  • Yhdistykset
  • Liikepankit
  • Säästöpankkien isäntien kokous
  • Vakuutus- ja työeläkevakuutusyhtiöt
  • Työttömyyskassan kassankokous
  • Vakuutuskassan edustajisto
  • Työttömyyskassan valtuusto

Pörssiyhtiöt ja First North -listatut yhtiöt:

 • Yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena.
 • Yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön hallituksen päätöksellä niin, että osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa vain valitsemansa asiamiehen välityksellä.
 • Kahden edellä mainitun yhdistelmä myös mahdollinen.
 • Säännökset koskevat varsinaista ja ylimääräistä yhtiökokousta.
 • Väliaikaisen lainsäädännön mukaisten kokousten järjestäminen edellyttää yhtiökokouskutsulta normaalista poikkeavaa sisältöä. Listayhtiöiden neuvottelukunta on laatinut yhtiökokouskutsumallin väliaikaisen lain mukaisiin yhtiökokouksiin.

Osuuskunnat ja rekisteröidyt yhdistykset:

 • Yhtiökokoukseen voi osallistua asiamiehen tai valtuutuksen välityksellä tai etäyhteyksin.
 • Koskee myös:
  • Osuuspankin edustajiston kokous
  • Säästöpankkien isäntien kokous
  • Vakuutusyhdistyksen yhdistyskokous
  • Vakuutuskassan kassakokous

Kirjanpitolaki:

 • Voimassa olevan kirjanpitolain 3:6:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava 4 kk kuluessa tilikauden päättymisestä.
 • Väliaikaisen lain mukaan 30.11.2019 – 29.2.2020 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus on kuitenkin laadittava vasta viimeistään 30.6.2020.

Lue myös:

Ei hätää: hallitukselta ehdotus, joka sallii yhtiökokouksen siirron 30.9.2020 asti ja mahdollistaa pörssiyhtiöiden kokoukset ilman paikalla olevia osakkaita

Merilammen kokeneet asiantuntijat osallistuvat vuosittain lukuisien yksityisten ja julkisten yhtiöiden yhtiökokousten valmisteluun sekä puheenjohtajan tehtävien hoitamiseen yhtiökokouksissa.

Lisätietoa