Artikkelit ja blogit


7.6.2023

Pakote-ehdot tulivat kauppakirjoihin – mistä niissä on kysymys?

Kansainvälisistä talouspakotteista on puhuttu paljon ainakin vuodesta 2014, jolloin Venäjä hyökkäsi Krimille. Tuolloin länsimaat alkoivat asettaa erinäisille venäläistaustaisille toimijoille kaiken aikaa laajenevia pakotteita, minkä vuoksi niitä alettiin ottaa huomioon erilaisissa kaupallisissa sopimuksissa. Ehkä ensimmäinen sopimustyyppi, johon pakote-ehdot laajamittaisemmin ilmestyivät, olivat rahoitussopimukset. Sittemmin kyseisten ehtojen käyttöalaa on levennetty samaa tahtia kuin itse pakotteiden henkilöllistä ja aineellista […]

31.5.2023

EU:n palkka-avoimuusdirektiivi voimaan kesäkuussa

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet direktiivin ((EU) 2023/970), jonka tarkoituksena on lujittaa miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatetta erityisesti palkkauksen läpinäkyvyyttä lisäämällä. Samapalkkaisuuden periaatteen mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka. Direktiivi koskee kaikkia julkisen ja yksityisen sektorin työnantajia, mutta osa velvoitteista kohdistuu vain suuriin työnantajiin. Direktiivi tulee voimaan 6.6.2023 ja […]

29.5.2023

Pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa palattiin pitkän tauon jälkeen kokoussaleihin – yhtiökokouksissa myös uusia teemoja ja osallistumistapoja

Pörssiyhtiöiden yhtiökokouksia päästiin tänä keväänä pitämään koronapandemiasta johtuneen muutaman poikkeusvuoden jälkeen normaaleissa oloissa ns. lähikokouksina. Korona-aikana väliaikaislakien myötä eräät aiemmin vähäiselle käytölle jääneet käytännöt yleistyivät huomattavasti. Esimerkiksi ennakkoäänestys sekä webcast-lähetykset olivat myös tänä keväänä edelleen yleisiä pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa. Lisäksi osakeyhtiölakiin tehtiin viime kesänä muutos, joka mahdollistaa pörssiyhtiöiden yhtiökokousten pitämisen kokonaan etäkokouksina – edellytyksenä on, että […]

24.5.2023

Tekoälysääntely on paljon muutakin kuin EU:ssa valmisteilla oleva tekoälyasetus

ChatGPT, Bard, Midjourney, GPT-4, autonomiset autot, generatiivinen tekoäly, chatbot, syväoppiminen, neuroverkko. Tekoäly ja siihen liittyvä sanasto ovat olleet enenevässä määrin ihmisten käytössä viimeistään ChatGPT:n julkistuksen jälkeen marraskuun 2022 lopussa. Nopea kehitys näkyy myös tilastoissa: McKinseyn joulukuussa 2022 julkaiseman selvityksen mukaan 50 % vastaajista ilmoitti ottaneensa tekoälyn jo käyttöön vähintään yhdellä liiketoiminta-alueella (vs. 2017: 20 %), […]

20.4.2023

Velallisen oikeutta irtisanoa sopimuksia saneerauksen onnistumiseksi laajennetaan

Yrityksen saneerauksesta annettua lakia on viime vuosina hiottu toimivampaan suuntaan ja viimeisin uudistus on tulossa voimaan kesäkuun alussa 2023. Yksi merkittävimmistä muutoksista koskee velallisen mahdollisuutta irtisanoa sopimuksiaan saneerauksen onnistumiseksi entistä laajemmin. Yrityssaneerauslain lähtökohtana on Suomessa perinteisesti ollut niin kutsuttu sopimusten jatkuvuuden periaate, joka tarkoittaa sitä, että saneerausmenettelyn alkaminen ei lähtökohtaisesti ole vaikuttanut velallisen jo tekemiin […]


Archive

huhtikuu, 2023

18.4.2023

Miten pitäisi valmistautua EU:n tekoälysääntelyyn?

maaliskuu, 2023

31.3.2023

Tekijänoikeuslain muutokset voimaan huhtikuun alussa

3.3.2023

Yhtenäispatentti ja yhdistetty patenttituomioistuin tulevat – valmistautuminen kannattaa aloittaa nyt

helmikuu, 2023

2.2.2023

Osakeyhtiölain sulautumis- ja jakautumissääntelyn muutokset voimaan

tammikuu, 2023

31.1.2023

Vuokralainen meni nurin tai saneeraukseen, mitäs nyt tehdään?

19.1.2023

Työntekijöiden terveystietojen lainvastaisesta tallentamisesta ja käsittelystä 230.000 euron hallinnollinen seuraamusmaksu

12.1.2023

Maailmantilanne kiristää kiinteistökauppojen sääntelyä – mikä on muuttunut ja muuttumassa?

10.1.2023

Ulkomaalaisten yrityskauppojen seuranta Suomessa

4.1.2023

BLOGI: Erilaisilla taustoilla Merilammen Traineeksi

joulukuu, 2022

1.12.2022

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan EU:n rahanpesudirektiivi on osin pätemätön

marraskuu, 2022

8.11.2022

EU:n digimarkkinasäädös – uudet säännöt ydinverkkoalustoille

lokakuu, 2022

4.10.2022

Esitys uudesta ilmoittajansuojelulaista on annettu – mitä tämä tarkoittaa yrityksille?

syyskuu, 2022

27.9.2022

Uusi yhtiökokoussääntely -videosarja keskeisistä muutoksista

21.9.2022

Turvaamistoimimääräykset – ennakollista suojaa ja turvaa oikeuksille vain päivien varoitusajalla

elokuu, 2022

30.8.2022

BLOGI: Traineen vinkit harjoittelijahakuun

22.8.2022

BLOGI: Junior Traineen vinkit harjoittelijahakuun

kesäkuu, 2022

30.6.2022

Uhkaava maksukyvyttömyys – varhainen saneerausmenettely

22.6.2022

Etäyhtiökokoukset tulivat jäädäkseen – lakimuutokset voimaan 1.7.2022

1.6.2022

Uudistetut jakelu- ja toimitussopimuksia koskevat säännöt voimaan 1.6.2022

toukokuu, 2022

17.5.2022

Työn tarjoamisvelvollisuus ei täyttynyt viikoittaisilla tiedotteilla avoimista työpaikoista

5.5.2022

Entisen työntekijän sähköpostin seuranta johti tuomioon viestintäsalaisuuden loukkaamisesta

huhtikuu, 2022

26.4.2022

Haastattelussa Jukka Laitasalo – pörssiyhtiöiden yhtiökokousten luotettu puheenjohtaja

19.4.2022

Helpotuksia elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin Ukrainan sodan johdosta

maaliskuu, 2022

31.3.2022

Venäjän pakotteet ja sota Ukrainassa – joustavatko kilpailusäännöt poikkeuksellisissa oloissa?

helmikuu, 2022

3.2.2022

BLOGI: Traineena Merilammella – rennosti, mutta tosissaan

tammikuu, 2022

18.1.2022

Yhtiökokouksen voi pitää etänä tai hybridimallisena myös koronapandemian jälkeen – osakeyhtiölain muutostyö etenee

joulukuu, 2021

22.12.2021

Vastaamolle Suomen suurin hallinnollinen seuraamusmaksu

marraskuu, 2021

11.11.2021

Kilpailukieltoa koskeva lakiuudistus on hyväksytty

2.11.2021

Kevään 2022 yhtiökokouksissa mahdollisuus palata aikaisempaan, kurottaa tulevaan tai jotain siltä väliltä

lokakuu, 2021

14.10.2021

Whistleblowing-direktiivin kansallinen voimaanpano myöhästymässä

syyskuu, 2021

30.9.2021

BLOGI: On juhlan aika!

29.9.2021

Asianajajaliiton Sovittelun supersyksy -kampanja käynnistyy – tarjolla maksutonta riitojen sovittelua

toukokuu, 2021

31.5.2021

Horisontaalisissa ryhmäpoikkeusasetuksissa ja suuntaviivoissa on useita kehityskohteita

25.5.2021

BLOGI: Kaiken takana on ihminen

huhtikuu, 2021

23.4.2021

Verkkoapteekkitoimintaa pitäisi kehittää – kilpailuviranomaisten mukaan alan sääntely on verkkoapteekkien kehityksen jarruna

maaliskuu, 2021

12.3.2021

KKO velvoitti maksamaan yhteistoimintalain mukaista hyvitystä myös työsuhteen jatkuessa

2.3.2021

Vinkkejä onnistuneeseen takaisinvetoon

helmikuu, 2021

16.2.2021

Työelämän kilpailukieltosääntely uudistuu. Mikä muuttuu ja mitä kannattaa tehdä jo nyt?

11.2.2021

Neljä helppoa keinoa vahvistaa tavaramerkkisalkkuasi

10.2.2021

Hintakartelli isännöintipalveluissa? – KKV esitti noin 22 miljoonan euron seuraamusmaksua

tammikuu, 2021

26.1.2021

Mikä on CE-merkintä ja sen tarkoitus?

21.1.2021

Konkurssilain väliaikainen muutos antaa velalliselle lisää maksuaikaa

15.1.2021

EU-tuomioistuin: Tarjouskartellin päättymishetki on sopimuksen tekoajankohta

joulukuu, 2020

11.12.2020

Kuinka toimia urakoitsijan uhkaavassa maksukyvyttömyystilanteessa?

10.12.2020

Hankintalain korjaussarja eduskuntaan – HE 244/2020 vp

marraskuu, 2020

25.11.2020

Kevään 2021 yhtiökokouksissa terveydelliset, tekniset ja juridiset riskit nivoutuvat yhteen – vinkkejä onnistumiseen pörssiyhtiöille ja First North -yhtiöille

10.11.2020

Neljä tärkeää IPR-neuvoa aloittavalle yritykselle

8.11.2020

BLOGI: Nyt on vastuunkannon aika – lähdetäänkö yhdessä sovittelutalkoisiin?

6.11.2020

Muutoksia kilpailulakiin 4.2.2021 alkaen

5.11.2020

Brexitin myötä EU-rekisteröinneistä kansallisia

lokakuu, 2020

15.10.2020

Vihollinen on jo muuriesi sisällä!

6.10.2020

Tuomioistuimet ovat linjanneet tiedonantovelvollisuuden täyttämistä YT-prosessin eri vaiheissa – aikaisemmat toimintatavat on syytä ottaa kriittiseen tarkasteluun

syyskuu, 2020

30.9.2020

Cognac and cigarettes for counterfeit ball bearings – a private person’s liability when importing counterfeits as a middleman

23.9.2020

BLOGI: Ainon ensimmäiset kuukaudet Merilammella

15.9.2020

Jatkoaika tulossa: pörssiyhtiöille ja First North -listayhtiöille esitetään mahdollisuutta yhtiökokouksen pitämiseen ilman paikalla olevia osakkeenomistajia myös keväällä 2021

3.9.2020

Katso-tunnistuksesta siirtyminen Suomi.fi-tunnistukseen

heinäkuu, 2020

17.7.2020

EU-tuomioistuin totesi Privacy Shield -järjestelmän riittämättömäksi (Schrems II -asiassa)

kesäkuu, 2020

5.6.2020

Useimpien yritysten on tehtävä ilmoitus tosiasiallisista edunsaajista kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

5.6.2020

BLOGI: Asiantuntijaorganisaatiokin tarvitsee johtamista – puheista tekoihin ja positiivisella asenteella tulevaa kohti

4.6.2020

BLOGI: Työ tekijäänsä kiittää – kiitos organisaation arjessa taustalla uurastaville

1.6.2020

Pörssiyhtiöiden listaamattomien konserniyhtiöiden on tehtävä ilmoitus tosiasiallisista edunsaajista kaupparekisteriin 1.7.2020 mennessä

1.6.2020

Ensimmäiset tietosuojasakot Suomessa määrätty

toukokuu, 2020

20.5.2020

BLOGI: Me-henki kasvun vauhdittajana — poikkeusoloissa ymmärrettävä liike-elämän lisäksi erilaisia ihmisiä ja elämäntilanteita

huhtikuu, 2020

29.4.2020

BLOGI: Hyvällä asiakaskokemuksella pääsee jatkossa vasta lähtöviivalle

24.4.2020

Eduskunnalta vihreää valoa: yhtiökokouksen voi siirtää 30.9.2020 asti ja pörssiyhtiöt voivat pitää kokoukset ilman paikalla olevia osakkaita

24.4.2020

Velkojien oikeutta hakea yritys konkurssiin rajoitetaan väliaikaisesti

23.4.2020

Miten koronaviruspandemia vaikuttaa yrityskauppojen tutkintaan?

17.4.2020

Ei hätää: hallitukselta ehdotus, joka sallii yhtiökokouksen siirron 30.9.2020 asti ja mahdollistaa pörssiyhtiöiden kokoukset ilman paikalla olevia osakkaita

15.4.2020

Taloudellinen epävarmuus lisää johdon riskejä – varmista, että pystyt vastaamaan kuka, mitä ja miksi -kysymyksiin

8.4.2020

BLOGI: Johtajan kuusi tärkeintä kysymystä

7.4.2020

Sovittelu on riidanratkaisun kruunaamaton kuningas – erityisesti poikkeusaikana

6.4.2020

The Dispute Resolution Reviewn uusi painos julkaistu

1.4.2020

Vahvistettuja tilapäisiä muutoksia työlainsäädäntöön

maaliskuu, 2020

23.3.2020

Väliaikaiset valtiontukisääntöjen joustot mahdollistavat tuen useammille yrityksille

20.3.2020

Hallituksen toimenpiteitä työlainsäädännön osalta

17.3.2020

Muodostaako koronavirus ylivoimaisen esteen (force majeure)?

5.3.2020

Koronaviruksen mahdolliset vaikutukset pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin

helmikuu, 2020

26.2.2020

BLOGI: Asiantuntijaorganisaatiokin tarvitsee johtamista – Minkälainen on arvojohdettu asiantuntijaorganisaatio ja miksi arvoilla on merkitystä?

tammikuu, 2020

27.1.2020

Hyödynnä mallin rekisteröinnin tuomat mahdollisuudet

22.1.2020

Taksiuudistukseen liittyy kilpailun kannalta useita ongelmakohtia

joulukuu, 2019

19.12.2019

Chambers Litigation 2019 Guiden Suomea koskeva osuus julkaistu

marraskuu, 2019

7.11.2019

BLOGI: Asiantuntijaorganisaatiokin tarvitsee johtamista – Onko kyse vain kasvun ja kannattavuuden maksimoinnista vai jostain muustakin?

lokakuu, 2019

11.10.2019

BLOGI: Junior Traineena Merilammella

syyskuu, 2019

26.9.2019

BLOGI: Asiantuntijaorganisaatiokin tarvitsee johtamista – Johtajan sata ensimmäistä päivää

24.9.2019

Finanssivalvonnalta ensimmäinen miljoonaluokan seuraamusmaksu sisäpiirisääntelyn rikkomisesta

19.9.2019

BLOGI: 5 syytä haastaa itseänsä lähtemällä oikeustapauskilpailuun – Merilampi Case suosituksena

16.9.2019

BLOGI: Asiantuntijaorganisaatiokin tarvitsee johtamista

13.9.2019

KKO 2019:73 – valvo urakkaan perustuvat oikeudet kerralla ja lopullisesti yhdessä taloudellisessa loppuselvityksessä

elokuu, 2019

20.8.2019

BLOGI: Nooran ensimmäiset kuukaudet Merilammella

kesäkuu, 2019

25.6.2019

Välitystuomio kumottiin poikkeuksellisesti

12.6.2019

Kilpailulain muutos voimaan 17.6.2019

huhtikuu, 2019

26.4.2019

Työaikalaki uudistuu, mikä muuttuu?

17.4.2019

The Dispute Resolution Review julkaistu

maaliskuu, 2019

22.3.2019

Rekkakartellin vahingonkorvausoikeudenkäynnit etenevät Euroopassa

15.3.2019

Euroopan unionin tuomioistuin: Taloudellisen seuraannon periaatetta voidaan soveltaa myös kilpailuoikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen

helmikuu, 2019

26.2.2019

EIT linjasi: KHO:n asfalttikartelliasiassa antama päätös ei perustunut ratkaisevassa määrin kuulopuheeseen ja asian käsittely oli kokonaisuutena arvioituna oikeudenmukaista

11.2.2019

Kilpailu- ja kuluttajavirasto päätti OP:n bonusjärjestelmää koskevan tutkinnan: Ei riittävää näyttöä siitä, että OP:n menettelyllä olisi todellisia tai mahdollisia markkinoiden sulkemiseen johtavia vaikutuksia Suomen vahinkovakuutusmarkkinoilla

joulukuu, 2018

7.12.2018

Verkkokauppojen varmistettava käytäntöjensä lainmukaisuus – kuluttajien verkko-ostokset helpottuvat

marraskuu, 2018

21.11.2018

KHO linjasi hankinnan laajuuden ilmoittamista: Tarjoajien on saatava tarjouspyynnöstä riittävät tiedot vertailukelpoisten tarjousten antamiseen

toukokuu, 2018

30.5.2018

Muutoksia nollatuntisopimuksia koskevaan sääntelyyn

25.5.2018

Kilpailulaki muuttuu – KKV:n tarkastusoikeudet laajenevat

huhtikuu, 2018

6.4.2018

The Court of Justice of the European Union: EU law is a barrier to the arbitration clause in the bilateral investment treaty

maaliskuu, 2018

28.3.2018

Itä-Suomen hovioikeuden päätös: Tarjoajayhtiö oli velvollinen korvaamaan hankintayksikölle positiivisen sopimusedun mukaisen vahingon syyllistyttyään sopimuksentekorikkomukseen

8.3.2018

Geoblokkausasetus tulossa voimaan

helmikuu, 2018

20.2.2018

KKV antoi ensimmäiset seuraamusmaksuesitykset markkinaoikeudelle koskien julkisten hankintojen valvontaa – Jämsän ja Loviisan kaupungeille esitettiin seuraamusmaksuja hankintalain vastaisista suorahankinnoista

tammikuu, 2018

3.1.2018

Vuosi 2018 – elinkaarihankkeiden uuden aikakauden alku?

joulukuu, 2017

8.12.2017

Tapaus Coty – luksusimagoa voi suojata kieltämällä markkina-alustojen käyttö

marraskuu, 2017

27.11.2017

KKO:lta ennakkopäätös välittömien ja välillisten vahinkojen välisestä rajanvedosta sekä välillisten vahinkojen korvattavuuden edellytyksistä

lokakuu, 2017

23.10.2017

Parannuksia liikesalaisuuden suojaan sekä selkeyttä sallitun ja kielletyn tiedonhyödyntämisen väliseen rajanvetoon

syyskuu, 2017

12.9.2017

Moitekanteiden yleistyminen vaarantaa välimiesmenettelyn riidanratkaisumekanismina

8.9.2017

EUT palautti Intel-tapauksen EU:n yleiseen tuomioistuimeen – alennusten vaikutus arvioitava

elokuu, 2017

30.8.2017

Uuden lain tarkoituksena helpottaa pk-yritysten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua

28.8.2017

KKO ulotti työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuuden koskemaan myös määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää

24.8.2017

Ruotsin korkeimman oikeuden merkittävä sopimusoikeudellinen linjaus: törkeä huolimattomuus ei automaattisesti murra vastuunrajoitusehtoa

4.8.2017

Valikoiva jakelu ja sähköiset markkinapaikat – Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Coty-tapauksessa

heinäkuu, 2017

6.7.2017

Oikeusministeriö pyytää kaikkia halukkaita lausumaan Suomen kansallisesta tietosuojauudistuspaketista 8.9.2017 mennessä

kesäkuu, 2017

22.6.2017

Kilpailulakiin sote-palveluja koskevat yrityskauppasäännöt

toukokuu, 2017

15.5.2017

Komissio julkaissut verkkokauppaa koskevan loppuraportin

10.5.2017

Komissio määräsi Amazonille e-kirjojen jakeluun liittyviä sitoumuksia

huhtikuu, 2017

28.4.2017

KKV antoi ensimmäisen päätöksensä julkisten hankintojen valvonnasta – Keski-Pohjanmaan sote-yhtymä suosi yhtä yritystä tarjouskilpailussa hankintalain periaatteiden vastaisesti

26.4.2017

Suomen lupajärjestelmä mietojen alkoholijuomien myymiseksi on EU-oikeuden vastainen

3.4.2017

Hallituksen jäsen henkilökohtaisessa vastuussa rekisteri-ilmoituksen laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista

maaliskuu, 2017

29.3.2017

KKO 2017:14 – Urakoitsijan kanne ei ennenaikainen, vaikka pantu vireille ennen taloudellista loppuselvitystä

24.3.2017

Työryhmä esittää muutoksia kilpailulakiin – KKV:lle toimivalta esittää yrityksen pilkkomista kilpailun turvaamiseksi?

tammikuu, 2017

19.1.2017

Työeläkeuudistus 2017 – sisältö ja vaikutukset erityisesti työnantajan näkökulmasta

joulukuu, 2016

30.12.2016

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus astuu voimaan 1.1.2017

15.12.2016

Työlainsäädäntö uudistuu – mitä muutoksia on luvassa?

14.12.2016

Urakoitsijan vastuu laadunvarmistuksen laiminlyönnistä

9.12.2016

Uusi laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista voimaan

marraskuu, 2016

17.11.2016

Sitovasta omistuksenpidätysehdosta sopiminen

lokakuu, 2016

31.10.2016

Muutoksia rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän väliseen vastuunjakoon – sopimusten ja vastuukysymysten tarkastaminen ajankohtaista

syyskuu, 2016

30.9.2016

Komissio julkaissut verkkokauppaa koskevan alakohtaisen tutkimuksen alustavat päätelmät

16.9.2016

Puhelinkeskusteluista tehtyjen tallenteiden käyttö kartellitapausten yhteydessä

8.9.2016

Henkilötietojen siirrot EU:sta Yhdysvaltoihin: uusi EU–U.S. Privacy Shield -järjestelmä

elokuu, 2016

16.8.2016

Uusia sakkopäätöksiä EU:n kilpailuasioissa

kesäkuu, 2016

30.6.2016

Hankintalain kokonaisuudistus – hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 22. kesäkuuta

9.6.2016

Are multi-tier dispute resolution clauses always binding in all respects?

toukokuu, 2016

18.5.2016

Tuliko asbestikartoitus pakolliseksi uuden asbestilainsäädännön myötä?

4.5.2016

Pörssiyhtiöille julkaistu ohjeistusta ja malliasiakirjoja markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta

3.5.2016

Joukkorahoituslaki tuo uusia rahoitusmahdollisuuksia yritysten kasvuun

huhtikuu, 2016

14.4.2016

Hankintalain kokonaisuudistus – kansallinen lainsäädäntö viivästyy

1.4.2016

Muutoksia lomalla sairastamiseen ja perhevapaan lomakertymään

maaliskuu, 2016

31.3.2016

Can litigation become a viable alternative to arbitration in international commercial disputes?

2.3.2016

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisu kanne- ja vanhentumisajan alkamisesta puukartelliasiassa

helmikuu, 2016

17.2.2016

IT-alalle uudet IT2015-sopimusehdot

9.2.2016

Korkein oikeus linjasi: Miten konserniavustusta on osakeyhtiöoikeudellisesti arvioitava?

joulukuu, 2015

18.12.2015

EU:n esitesääntelyä ehdotetaan muutettavaksi

14.12.2015

Piileekö yrityksessäsi palkkariski?

lokakuu, 2015

8.10.2015

Unionin tuomioistuin: Henkilötietojen siirtämistä Yhdysvaltoihin koskeva komission Safe Harbor -päätös pätemätön

1.10.2015

Asiantunteva, luotettava ja asiakaslähtöinen

1.10.2015

Uusi osakas Merilammen Tampereen toimistoon ja teknologiaryhmän vetäjäksi

1.10.2015

Muutoksia arvopaperimarkkinalainsäädäntöön – muun muassa neljännesvuosikatsauksen julkistamisvelvollisuus poistumassa kaikilta pörssiyhtiöiltä

1.10.2015

Iranin vastaisten talouspakotteiden purkaminen avaa mahdollisuuksia suomalaisyrityksille

1.10.2015

Tilintarkastuslain uudistuksen vaikutus KHT- ja HTM-tilintarkastajien valvontaan

1.10.2015

Hankintalainsäädäntö uudistuu – tavoitteena yksinkertaisempi ja joustavampi hankintamenettely

1.10.2015

Korkein hallinto-oikeus tarkensi hyvitysmaksun edellytyksiä julkisissa hankinnoissa

1.10.2015

Tilaajavastuulaki uudistui 1.9.2015

1.10.2015

Kiinteistökaupan purku salaisen laatuvirheen johdosta (KKO 2015:58)

1.10.2015

Ajankohtaista työoikeudesta

helmikuu, 2015

1.2.2015

KKV poisti hakemuksesta TV4 AB / C More Group AB -kaupalle asetetut ehdot

1.2.2015

Lakimuutos selventää Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tarkastusoikeutta

1.2.2015

Uusi tietoyhteiskuntakaari selkeyttää sähköisen viestinnän sääntelyä ja lisää markkinatoimijoiden velvollisuuksia

1.2.2015

Yleisillä tuomioistuimilla on oikeus käyttää erityisasiantuntijoita

1.2.2015

Ajankohtaista työoikeudesta

1.2.2015

Korkeimmalta oikeudelta ennakkoratkaisu koskien yrityskiinnityksen alaisen omaisuuden arvon määrittämistä yrityssaneerauksessa

1.2.2015

Hovioikeuden päätös hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuudesta osakeyhtiön konkurssipesää kohtaan

marraskuu, 2014

1.11.2014

KKV esittää voimajohtorakentajalle 35 miljoonan seuraamusmaksua kartellista

1.11.2014

Allianssisopimuksista

1.11.2014

Hovioikeuden ratkaisu raakapuukartellin korvausvaatimusten vanhentumisista

1.11.2014

EU:n parlamentti hyväksyi direktiivin kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista

1.11.2014

Bryssel I asetuksen uudistus helpottaa kansainvälisten tuomioiden täytäntöönpanoa

1.11.2014

Korkeimmalta oikeudelta ennakkopäätös sopimussakon asemasta välittömien ja välillisten vahinkojen jaottelussa

1.11.2014

Kuinka sopia erimielisyyksien ratkaisemisesta? Porrasteisten ja intressisidonnaisten riidanratkaisulausekkeiden käyttö

1.11.2014

Voisiko ohjeistus sairauspoissaolotarpeen arvioinnista vähentää tarpeettomia poissaoloja?

1.11.2014

KKO 2014:65: Osakeyhtiölain muodolliset, asialliset ja ajalliset vaatimukset yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

syyskuu, 2014

1.9.2014

Lähes nollaenergiarakennuksen määritelmä kirjattiin Suomen rakentamismääräyskokoelmaan

1.9.2014

Euroopan komissio ehdottaa muutoksia pörssiyhtiöiden corporate governance -käytäntöihin

1.9.2014

Syyteneuvottelua koskeva lainsäädäntö voimaan vuoden 2015 alussa

1.9.2014

Markkinaoikeus määräsi Valiolle ennätyssuuren 70 miljoonan euron seuraamusmaksun

1.9.2014

Kartellien kriminalisoinnin tarve arvioidaan

1.9.2014

Compliance-ohjelmat liiketoimintaa ohjaavina tekijöinä

1.9.2014

Ikäsyrjinnän oikeuttamisperusteista

toukokuu, 2014

1.5.2014

Direktiivi kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta hyväksyttiin 17.4.2014

1.5.2014

EU:n tietosuoja-asetushankkeen tilannekatsaus

1.5.2014

Kansainvälisillä pakotteilla vaikutuksia yhä useamman suomalaisyrityksen liiketoimintaan

1.5.2014

Avoimuusdirektiivin muutosdirektiivi saattaa muuttaa pörssiyhtiöiden säännöllistä tiedonantovelvollisuutta Suomessa

1.5.2014

KKO: Tilinpäätöstietojen ohella konsernisuhde voi vaikuttaa yhtiön taloudellisen aseman arviointiin yhteisösakkoa määrättäessä

1.5.2014

Uutta oikeuskäytäntöä lahjontarikoksista: Case Wärtsilä

1.5.2014

Ajankohtaista työoikeudesta

1.5.2014

Vaatimusten esittäminen taloudellisessa loppuselvityksessä KKO 2014:26

1.5.2014

Kiinteistön kauppa voidaan nykyisin tehdä myös sähköisesti

helmikuu, 2014

1.2.2014

Rakennuttajan vastuu urakassa aiheutuneesta ympäristövahingosta

1.2.2014

Uusi ostotarjouskoodi voimaan vuoden 2014 alusta

1.2.2014

Muutokset kuluttajansuojalakiin tuovat uusia velvollisuuksia ja oikeuksia yrityksille

1.2.2014

Muuttuvatko EU:n yrityskauppavalvontasäännökset ja tuleeko myös vähemmistöosuuksien hankinnat ilmoittaa komissiolle?

1.2.2014

Unionin tuomioistuin linjasi neuvottelumenettelyä

1.2.2014

EUT:n ratkaisu TES:n vaatimasta työssäolojaksosta äitiysloman palkanmaksun edellytyksenä

1.2.2014

Uudistetut konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 käyttöön maaliskuussa 2014

1.2.2014

Rakentamisen verovalvonta ja tiedonantovelvollisuus