Asiantunteva, luotettava ja asiakaslähtöinen

Toteutimme hiljattain asiakastyytyväisyystutkimuksen edustavalle joukolle asiakkaitamme. Tutkimuksen toteutti tutkimusyritys Evidens ja sen tarkoituksena oli selvittää, miten tyytyväisiä asiakkaamme ovat saamansa palvelun laatuun.

Mitä tulokset sitten kertoivat meistä?

Asiantuntemus, luotettavuus ja asiakaslähtöisyys olivat kolme yleisimmin toimistoomme liitettyä piirrettä, kun Merilampea pyydettiin kuvailemaan omin sanoin. Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys toimistoomme oli tutkimuksessa erinomainen (keskiarvo 4,5 asteikolla 1–5).

Merilammen toimintaa ja palvelua arvioitaessa parhaimmat tulokset annettiin yhteistyön tuloksellisuudelle, tavoitettavuudelle ja yleiselle palvelukokemukselle. Myös oikeudenalojen erityisosaamiselle, asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämiselle sekä yhteydenpidon aktiivisuudelle annettiin erinomaiset arviot. Osakkaiden ja muiden avainhenkilöiden toimintaa arvioitaessa arviot vaihtelivat kokonaisuutena hyvästä erinomaiseen tasoon. Asiakkaiden suositteluhalukkuutta mittaava Net Promoter Score -luku oli 81, jota pidetään poikkeuksellisen korkeana.

Olemme luonnollisesti hyvin iloisia ja kiitollisia saamastamme palautteesta, mutta toimintaa on myös aina syytä parantaa ja kehittää. Tähän liittyen kysyimme tutkimuksessa toimintaamme liittyviä kehittämiskohteita ja sellaisiksi mainittiin muun muassa projektinhallinta, omien erityisosaamisalueidemme selkeämpi esille tuominen sekä asiakkaan liiketoiminnan parempi tunteminen. Nämä sekä kaikki muut yksittäiset maininnat kehittämisalueista on luettu meillä erityisen tarkkaan ja olemme päättäneet toimenpiteistä niiden parantamiseksi.

Haluamme tässä yhteydessä lausua kiitoksen kaikille niille, jotka osallistuivat asiakastutkimukseen ja antoivat meille arvokasta palautetta.

Yhteistyöterveisin

Kimmo Suominen
liiketoimintajohtaja