Asianajajaliitto aloittaa media-asianajajatoiminnan – Jussi Ikonen on toinen uusista media-asianajajista

Asianajajaliitto aloittaa media-asianajajatoiminnan tammikuussa 2021. Merilammen osakas ja hallituksen puheenjohtaja Jussi Ikonen on nimetty media-asianajajaksi yhdessä asianajaja Liisa Pellisen kanssa.

Media-asianajajien tarkoitus on kertoa asianajotoiminnasta sekä avata yleisimpiä oikeudenhoitoon, puolustukseen ja riidanratkaisuun liittyviä kysymyksiä. Heidän tehtävänään on myös valottaa ihmisläheisesti ja yleistajuisesti, mikä asianajajien rooli on suomalaisessa oikeudenhoidossa, miksi kaikilla syytetyillä on oikeus ammattimaiseen puolustukseen, mitä erilaisia työkaluja voi käyttää riitatilanteissa ja missä asioissa asianajajan puoleen kannattaa kääntyä.

Media-asianajajatoiminta ottaa mallia Helsingin käräjäoikeuden 2018 lanseeraamasta mediatuomaritoiminnasta, jonka avulla on luotu uudenlaisia siltoja suuren yleisön ja oikeusjärjestelmän välille. Oikeudenhoitoa avaavalle yleistajuiselle viestinnälle on selkeä tilaus.

Harva tuntee ja tietää, miten monipuolinen asianajajan ammatti on. Itse hoidan pääosin yritysten välisiä oikeudenkäyntejä sekä välimiesmenettelyjä, mutta sopimusjuridiikka, erilaiset työriidat ja vastuukysymykset ovat myös usein pöydälläni. Media-asianajajan roolissa tavoite peruskysymysten lisäksi on avata tätä kiinnostavaa maailmaa laajemminkin – ja ehkä innostaa myös kollegoja mukaan keskusteluun”, kertoo Jussi Asianajajaliiton tiedotteessa.

Jussi toimii Asianajajaliiton hallituksen jäsenenä erityisesti Helsingin liikejuridiikkaan keskittyvien toimistojen edustajana.

Lue lisää Asianajajaliiton tiedotteesta.

Lisätietoa