Antti Karanko Amchamin Legal Committeen puheenjohtajaksi

Merilammen Specialist Counsel Antti Karanko on aloittanut Amcham Finlandin Legal Committeen puheenjohtajana. Legal Committeen erityisenä teemana seuraavina kahtena vuotena on digitalisaatio.

Legal Committeen tavoitteena on antaa työkaluja Amchamin jäsenille ja aktiivisesti ajaa heidän etuaan sekä tarjota asianajajille ja yritysjuristeille kanava keskusteluun ja näkemysten vaihtoon.

Lue lisää aiheesta täältä.