Annika Ojantakanen palkittiin Veikko Palotie -mitalilla ja apurahalla

Ansiokkaasta pro gradu -työstä vuosittain myönnettävä Veikko Palotie -palkinto annettiin tänä vuonna KTM, OTM Annika Ojantakaselle pro gradu -tutkielmastaan ”Corporate benefit konserniyhtiöiden välisissä liiketoimissa”. Palkintoon kuuluu Veikko Palotie -mitali sekä 4000 euron suuruinen apuraha.

Merilammen osakas Ari Keinänen kuvaili tutkielmaa seuraavasti: ”Annika Ojantakasen tutkielma on kattava ja käytännöllinen yleiskuvaus Corporate benefit -problematiikasta. Tutkielman aihe on käytännön rahoitusjuridiikassa hyvin merkityksellinen ja edelleen ajankohtainen. Tekijä on perehtynyt aiheeseen laaja-alaisesti ja ansiokkaasti, ja tutkielman loppupäätelmät avaavat useitakin hyviä jatko-tutkimuksen aiheita.”

Annika Ojantakasen tekemän tutkimuksen tarkoituksena oli systematisoida Corporate benefit käsitteen määritelmää osakeyhtiölain ja takaisinsaantilain näkökulmasta arvioitaessa konserniyhtiöiden välisiä liiketoimia. Keskiössä on arviointi siitä, miten konserniyhtiölle annettua velkaa, toisen konserniyhtiön velasta annettua vakuutta sekä konserniavustusta tulee arvioida osakeyhtiölain ja takaisinsaantilain näkökulmasta. Liiketaloudellisen perusteen arvioimiseen syvennytään tutkimuksessa useiden käytännön esimerkkien avulla. (Tiivistelmä: Annika Ojantakanen)

Palkinnon jakavat yhteistyössä Paulon Säätiö ja Asianajotoimisto Merilampi.

VP_mitaliVP_mitali_2