Aamiaisseminaari 4.10.2016

Puhutaanpa rahasta – IT-projektin ongelmien ratkaiseminen rahalla

Tiistaina 4.10.2016 klo 8.30 – 11.00
Asianajotoimisto Merilampi Oy, Helsingin toimisto, Lönnrotinkatu 5

 

IT-projekteissa esiintyvissä ongelmatilanteissa on molempien osapuolten kannalta usein paras vaihtoehto, jos ongelmiin kyetään löytämään toiminnallinen ratkaisu. Jos tämä ei ole mahdollista tai johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, joudutaan keskustelemaan rahasta. Aamiaisseminaarissa käydään käytännön tasolla läpi osapuolten maksuvelvoitteita IT-projektien ongelmatilanteissa. Lisäksi esitellään, mitä maksuihin liittyviä näkökohtia osapuolten tulisi ottaa huomioon projektisopimuksia tehtäessä ja projektin aikana.

Ohjelma

8.30 Aamiaistarjoilu

9.00 Seminaarin avaus

Tyypilliset vastuuperusteet IT-projekteissa
Specialist Counsel Sakari Aalto, Asianajotoimisto Merilampi Oy

Korvausvelvollisuuden laajuus
Osakas Jussi Lampinen, Asianajotoimisto Merilampi Oy

Yhteistyöstä korvausvastuuseen – prosessuaalisia näkökohtia
Specialist Counsel Harri Jussila, Asianajotoimisto Merilampi Oy

Yhteenveto

11.00 Seminaari päättyy

 

Ilmoittautumiset: ilmoittautumiset@merilampi.com tai Niina Virkkala, puh. 050 378 2864