Aamiaisseminaari 10. ja 12.5.2016

Miten parantaa liiketoiminnan kannattavuutta

Haastava toimintaympäristö pakottaa yritykset miettimään keinoja, joiden avulla liiketoiminnan kannattavuutta ja tuloksellisuutta voidaan parantaa.

Merilammen ja Grant Thorntonin yhteisseminaareissa Helsingissä ja Tampereella pureudutaan erilaisiin yritysten tervehdyttämis- ja sopeuttamisjärjestelyihin sekä yritysten että rahoittajien näkökulmasta. Tilaisuudessa kerrotaan yrityksen elinkelpoisuuden arvioinnin menetelmistä sekä annetaan neuvoja kannattavuuden parantamiseen tähtäävien kehittämisohjelmien eri vaiheisiin liittyen. Seminaarissa valotetaan myös rahoittajien, takaajien, toimittajien, hallituksen jäsenten ja yrityksen johdon asemaa ja roolia tervehdyttämisjärjestelyiden eri vaiheissa.

Tilaisuudet pidetään toukokuussa saman sisältöisenä Helsingissä ja Tampereella.

Tampere 10.5., Tampere-talo, Aaria
Helsinki 12.5., Asianajotoimisto Merilampi, Lönnrotinkatu 5

Ohjelma

8.30 Aamiaistarjoilu

9.00 Seminaarin avaus
Liiketoimintajohtaja Kimmo Suominen, Asianajotoimisto Merilampi Oy

9.10 Toimintojen läpivalaisu yritysanalyysillä

 • Tehostamispotentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Eri toimintojen väliset kannattavuuserot
 • Liiketoimintaan sitoutunut pääoma ja mahdollinen vapauttaminen
 • Mahdollisten ongelmien todellisten syiden tunnistaminen
 • Tehostamis- ja korjaustoimenpiteet

Partner Jonni Leporanta, Grant Thornton
KHT Jussi Savio, Grant Thornton

9.40 Yritys- ja rahoitusjärjestelymahdollisuudet

 • Yrityksen asema markkinassa
 • Markkinan kehityssuunnat
 • Yrityksen toimintaedellytysten vahvistaminen

Partner Kari Niemenoja, Grant Thornton

10.10 Tervehdyttämistilanteeseen liittyvät juridiset kysymykset

 • Saneerausmenettely
  • Vapaaehtoinen
  • Lainmukainen
 • Johdon asema – vastuut ja velvollisuudet
 • Rahoittajien ja takaajien asema
 • Selvitystila ja konkurssi

Osakas Mika Pakarinen, Asianajotoimisto Merilampi Oy

10.40 Kysymyksiä ja keskustelua

11.00 Seminaari päättyy

 

Ilmoittaudu mukaan Helsingin tai Tampereen seminaariin: ilmoittautumiset@merilampi.com tai Niina Virkkala, puh. 050 378 2864