Merilampi

FI EN
x

Palvelut

Kontaktihenkilömme

Ari Keinänen050 514 9669
Lassi Kettula040 552 7276
Jukka Laitasalo0400 702 072
Mika Pakarinen0400 426 236
Jussi Ikonen0400 978 281
Antti Karanko040 839 6615
Lassi Kettula040 552 7276
Jukka Laitasalo0400 702 072
Jussi Ikonen0400 978 281
Harri Jussila050 577 4088
Antti Karanko040 839 6615
Teemu Kauttu0400 875 000
Lassi Kettula040 552 7276
Jukka Laitasalo0400 702 072
Mika Pakarinen0400 426 236
Lauri Tolvanen040 552 0222
Tapio Väätäinen050 382 7907
Jussi Ikonen0400 978 281
Harri Jussila050 577 4088
Antti Karanko040 839 6615
Jukka Laitasalo0400 702 072
Mika Pakarinen0400 426 236
Tapio Väätäinen050 382 7907
Jussi Ikonen0400 978 281
Harri Jussila050 577 4088
Lassi Kettula040 552 7276
Mika Pakarinen0400 426 236
Tapio Väätäinen050 382 7907
Jukka Laitasalo0400 702 072
Tapio Väätäinen050 382 7907
Merja Blankenstein050 526 8870
Antti Karanko040 839 6615
Jukka Karhu050 62 331
Lassi Kettula040 552 7276
Jukka Laitasalo0400 702 072
Mika Pakarinen0400 426 236
Heli Piksilä-Rantanen040 565 0509
Heidi Hiltunen0400 101 106
Jussi Ikonen0400 978 281
Heli Piksilä-Rantanen040 565 0509
Tapio Väätäinen050 382 7907
Jussi Lampinen040 747 7600
Mika Pakarinen0400 426 236
Tapio Väätäinen050 382 7907
Jussi Lampinen040 747 7600
Heli Piksilä-Rantanen040 565 0509
Tapio Väätäinen050 382 7907
Arttu Mentula050 525 5435
Mika Pakarinen0400 426 236
Erkko Ruohoniemi050 338 4667
Tapio Väätäinen050 382 7907
Mika Pakarinen0400 426 236
Erkko Ruohoniemi050 338 4667
Tapio Väätäinen050 382 7907
Heidi Hiltunen0400 101 106
Jani Ylä-Autio040 769 8260
Ari Keinänen050 514 9669
Lassi Kettula040 552 7276
Jani Ylä-Autio040 769 8260
Merja Blankenstein050 526 8870
Tommi Elo040 580 3719
Jukka Karhu050 62 331
Ari Keinänen050 514 9669
Lassi Kettula040 552 7276
Mika Pakarinen0400 426 236
Jani Ylä-Autio040 769 8260
Merja Blankenstein050 526 8870
Tommi Elo040 580 3719
Ari Keinänen050 514 9669
Pekka Merilampi050 555 2973
Merja Blankenstein050 526 8870
Tommi Elo040 580 3719
Jukka Karhu050 62 331
Ari Keinänen050 514 9669
Jukka Laitasalo0400 702 072
Jani Ylä-Autio040 769 8260
Ari Keinänen050 514 9669
Lassi Kettula040 552 7276
Mika Pakarinen0400 426 236
Jani Ylä-Autio040 769 8260
Merja Blankenstein050 526 8870
Tommi Elo040 580 3719
Ari Keinänen050 514 9669
Lassi Kettula040 552 7276
Merja Blankenstein050 526 8870
Tommi Elo040 580 3719
Ari Keinänen050 514 9669
Arttu Mentula050 525 5435
Erkko Ruohoniemi050 338 4667
Arttu Mentula050 525 5435
Erkko Ruohoniemi050 338 4667
Arttu Mentula050 525 5435
Erkko Ruohoniemi050 338 4667
Arttu Mentula050 525 5435
Erkko Ruohoniemi050 338 4667
Erkko Ruohoniemi050 338 4667
Erkko Ruohoniemi050 338 4667
Teemu Kauttu0400 875 000
Lassi Kettula040 552 7276
Kai Salonen045 139 4093
Lauri Tolvanen040 552 0222
Tapio Väätäinen050 382 7907
Teemu Kauttu0400 875 000
Ari Keinänen050 514 9669
Jani Ylä-Autio040 769 8260
Ari Keinänen050 514 9669
Lassi Kettula040 552 7276
Jukka Laitasalo0400 702 072
Merja Blankenstein050 526 8870
Ari Keinänen050 514 9669
Lassi Kettula040 552 7276
Mika Pakarinen0400 426 236
Jani Ylä-Autio040 769 8260
Jussi Ikonen0400 978 281
Lassi Kettula040 552 7276
Jukka Laitasalo0400 702 072
Mika Pakarinen0400 426 236
Tapio Väätäinen050 382 7907
Arttu Mentula050 525 5435
Erkko Ruohoniemi050 338 4667
Teemu Kauttu0400 875 000
Lauri Tolvanen040 552 0222
Jussi Lampinen040 747 7600
Mika Pakarinen0400 426 236
Merja Blankenstein050 526 8870
Tommi Elo040 580 3719
Ari Keinänen050 514 9669
Merja Blankenstein050 526 8870
Tommi Elo040 580 3719
Ari Keinänen050 514 9669
Merja Blankenstein050 526 8870
Tommi Elo040 580 3719
Jukka Karhu050 62 331
Ari Keinänen050 514 9669
Jukka Laitasalo0400 702 072
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Yhtiöoikeuteen erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • uusien yhtiöiden perustaminen
 • yhtiöoikeutta koskeva neuvonta ja asiantuntijalausunnot
 • hyvä hallintotapa (corporate governance)
 • yhtiömuodon muutokset, sulautumiset, jakautumiset
 • osakeannit ja muut pääomajärjestelyt
 • yhtiökokoukset
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Sopimusoikeuteen erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • yhteistyösopimukset (joint venture)
 • hankinta- ja valmistussopimukset
 • edustus- ja jakelusopimukset
 • franchising-sopimukset
 • IT- ja lisenssisopimukset
 • media- ja viihdealan sopimukset
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Vakuutusoikeuteen erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • vakuutus- ja jälleenvakuutuskysymykset
 • oikeudelliseen sääntelyyn liittyvät kysymykset
 • vakuutussopimuksiin liittyvät erimielisyydet
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Listattujen yhtiöiden yritysjärjestelyihin erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • julkiset ostotarjoukset ja pakolliset lunastustarjoukset
 • yhtiöiden sulautumiset, jakautumiset ja uudelleenjärjestelyt
 • yhtiöiden merkittävien osakeosuuksien hankinta ja myynti
 • yhtiöiden yritysostot ja -myynnit
 • yhtiöiden yksityistämiset
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Listaamattomien yhtiöiden yritysjärjestelyihin erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • yritysten ja liiketoiminnan ostot ja myynnit
 • osakassopimukset
 • yritysten sulautumiset ja jakautumiset
 • yhteisyritysten perustaminen
 • yritysten ja yhteisöjen uudelleenjärjestelyt
 • oikeudelliset tarkastukset (legal due diligence) erilaisten yritysjärjestelyiden yhteydessä
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Due diligence -tarkastuksiin erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • kaupan kohteen oikeudellisen tarkastuksen suunnittelun, koordinoinnin sekä valvonnan
 • ostajan ja myyjän oikeudellinen due diligence
 • ylimmän johdon haastattelut osana oikeudellista tarkastusta
 • yksilölliset tutkimukset ja raportit keskeisiltä alueilta
 • täydelliset tarkastusraportit
 • asianmukaisesti varustetut data room -tilat ja järjestelyt
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Pääomasijoittamiseen erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • sijoitukset kohdeyrityksiin ja niistä irtautuminen
 • pääomarahastojen ja hallintoyhtiöiden perustamiset
 • rahastojen rakenne- ja sopimusjärjestelyt
 • sijoitussopimukset kotimaisten ja ulkomaisten rahastojen kanssa
 • toimivan johdon omistusjärjestelyt
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Arvopaperimarkkinaoikeuteen erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • velkainstrumentti- ja osakeannit yleisölle
 • listautumiset ja yksityistämiset
 • julkiset ostotarjoukset
 • osakevaihdot
 • omien osakkeiden ostot ja luovutukset
 • pääoma- ja riskirahoitusjärjestelyt
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Sääntelyyn liittyvään neuvontaan erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • listattujen yhtiöiden tiedonantovelvollisuuteen liittyvät kysymykset
 • arvopaperien saattaminen kaupankäynnin kohteeksi Suomessa
 • sisäpiirirekisterien laatiminen ja ilmoitusvelvollisuudet
 • sijoituspalvelujen tarjoaminen ja markkinointi Suomen arvopaperimarkkinoilla
 • sovellettavien lakien ja säännösten yhdenmukaisuuteen liittyvät kysymykset erityisesti kansainvälisessä arvopaperikaupassa
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Pankkitoimintaan ja rahoitusoikeuteen erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • yritysrahoitus
 • riskirahoitus
 • yritysostojen rahoitusjärjestelyt ja strukturoidut rahoitusjärjestelyt
 • sulkutilisopimukset (escrow) ja niihin liittyvät järjestelyt
 • pankkitoimilupien hakeminen
 • oikeudelliseen sääntelyyn liittyvät kysymykset
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Oikeudenkäynteihin erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • sopimusvastuu
 • johtajien ja tilintarkastajien vastuu
 • vahingonkorvaus- ja tuotevastuu
 • sisäpiirikaupat ja muut arvopaperimarkkinoihin liittyvät erimielisyydet
 • yritysjärjestelyt
 • kilpailulainsäädäntöön perustuvat vahingonkorvaus- ja muut oikeudenkäynnit
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Välimiesmenettelyihin ja vaihtoehtoiseen riitojen ratkaisuun erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • yritysjärjestelyt
 • arvopaperimarkkinat
 • kaupalliset sopimukset ja yhtiöoikeus
 • jakelu- ja lisenssisopimukset
 • rakentaminen
 • telekommunikaatio ja energiamarkkinat
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Vastuukysymyksiin erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • arvopaperimarkkinoihin liittyvät asiat
 • vahingonkorvaus- ja tuotevastuutapaukset
 • erilaiset sopimusvastuukysymykset
 • hallituksen jäsenten, muun johdon ja tilintarkastajien vastuuta koskevat kysymykset
 • työsuojeluun liittyvät asiat
 • ympäristövastuu
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Yrityssaneerauksiin ja maksukyvyttömyyteen erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • yrityssaneeraukset
 • pääoman ja velkojen uudelleenjärjestely
 • takaisinsaannit
 • konkurssimenettelyt ja niihin liittyvät oikeudenkäynnit
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Kartelleihin ja kilpailunrajoituksiin erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • kartellitutkimukset ja leniency-hakemukset
 • compliance-ohjelmien laatiminen
 • kilpailijoiden väliset yhteistyöjärjestelyt
 • määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät selvitykset
 • jakelujärjestelmät ja lisenssisopimukset
 • tutkimus- ja tuotekehitystoimenpiteet ja strategiset yhteenliittymät
 • kilpailunrajoituksiin liittyvät oikeudenkäynnit
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Yrityskauppavalvontaan erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • yrityskauppailmoitusten laatiminen Kilpailuvirastolle ja EU:n komissiolle
 • ehtoneuvottelut kilpailuviranomaisten kanssa
 • monikansallisten yrityskauppailmoitusten koordinointi
 • yrityskauppapäätöksiin liittyvät oikeudenkäynnit
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Julkisiin hankintoihin erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • tarjouskilpailujen suunnittelu ja hankinta-asiakirjojen laatiminen
 • tarjousten laatiminen tarjouskilpailuissa
 • vahingonkorvausmenettelyt hankintasäännösten rikkomistapauksissa
 • oikeudenkäynnit markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. EU-oikeuteen ja valtiontukiin erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • valtiontukiin liittyvät kysymykset ja oikeudenkäynnit
 • tavaroiden vapaata liikkumista koskevat tapaukset
 • polkumyyntikysymykset
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Energiamarkkinoihin erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • energia-alan erityissääntelyyn liittyvät selvitykset ja muutoksenhaku viranomaisille
 • kilpailulainsäädäntöön liittyvät kysymykset
 • oikeudenkäynnit
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Telekommunikaatioon erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • HMV-asemaa koskevat selvitykset ja muutoksenhaku viranomaisille
 • kilpailulainsäädäntöön liittyvät kysymykset
 • sopimusten laatiminen ja neuvotteleminen
 • immateriaalioikeuksiin liittyvät kysymykset
 • oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Rakentamiseen ja ympäristöön erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • hankintasopimukset ja projektihallinta
 • urakkasopimusten, takuiden ja takausten laatiminen ja neuvotteleminen
 • projektirahoitus
 • rakennusaikaiset vakuudet
 • projektineuvonta ja riskianalyysi
 • kaavoitus ja maankäyttö
 • riitojen ennaltaehkäisy
 • urakkariitoihin liittyvät oikeudenkäynnit
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Kiinteistöjärjestelyihin erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • kiinteistökokonaisuuksien kaupat ja muut järjestelyt
 • myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyt
 • yksittäiset kiinteistökaupat
 • kiinteistöasioita koskevat oikeudenkäynnit
 • erilaiset vuokrasopimukset
 • kiinteistöjärjestelyn kohteen oikeudelliset tarkastukset (legal due diligence)
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Immateriaalioikeuteen erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • lisensointi ja muut immateriaalioikeuksien hyödyntämiseen liittyvät järjestelyt
 • immateriaalioikeuksien siirrot yritysjärjestelyissä
 • patentteihin, tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin liittyvät oikeudenkäynnit
 • immateriaalioikeuksiin liittyvä neuvonta
 • immateriaalioikeuksiin liittyvä due diligence ja riskinhallinta
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. IT:hen erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • IT-sopimusten laadinta ja neuvottelu
 • riidanratkaisu liittyen IT-kysymyksiin
 • IT-toimintojen ulkoistaminen
 • IT-tuotteisiin tai -palveluihin liittyvät immateriaalioikeuskysymykset
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Markkinointiin ja kuluttajansuojaan erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • suunniteltujen markkinointikampanjoiden arviointi
 • riita-asiat viranomaisten tai kilpailijoiden kanssa liittyen markkinointikampanjoihin
 • Mmrkkinointiarpajaisia koskeva neuvonta
 • riita-asiat kuluttajansuojaviranomaisten kanssa
 • riita-asiat kuluttajien kanssa
 • ehtojen ja menettelytapojen laatiminen koskien kuluttajasuhteita
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Mediaan ja telekommunikaatioon erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • erilaisten telekommunikaatio-operaattoreiden välisten palvelusopimusten laatiminen
 • teleoperaattoreiden ja heidän asiakkaidensa välisten sopimusten laatiminen
 • operaattoreiden ja / tai heidän asiakkaidensa väliset riita-asiat
 • mediasopimusten laatiminen ja neuvottelu
 • liiketoiminta- ja yrityskaupat liittyen mediaan ja teletoimintaa koskevan sääntelyn piiriin kuuluvaan toimintaan
Asiantuntijamme ovat neuvoneet johtavia yrityksiä erilaisissa tietosuoja-asioissa sekä henkilötietojen hankkimisessa, käytössä ja suojelemisessa.
Asiantuntemuksemme kattaa koko liikejuridiikan kentän. Työoikeuteen erikoistuneet juristimme palvelevat asiakkaita muun muassa seuraavilla osa-alueilla.
 • yksittäiset työsopimukset ja johtajasopimukset
 • yhteistoimintamenettelyt
 • uudelleenjärjestelyt ja kollektiiviset työvoimavähennykset
 • ulkoistamiset ja muut liiketoimintajärjestelyt
 • liikkeenluovutukset
 • oikeudenkäynnit
Among other things, we advise and represent clients regarding:
 • Establishing new companies
 • Company law advice and legal opinions
 • Corporate governance
 • Corporate restructurings
 • New issues and other capital arrangements
 • General Meetings
Among other things, we serve clients in negotiating and drafting:
 • Joint venture agreements
 • Supplier and manufacturing agreements
 • Agency and distribution agreements
 • IT and licensing agreements
 • Media and entertainment agreements
Among other things, our lawyers advise and represent clients in:
 • Insurance and reinsurance matters
 • Regulatory matters
 • Disputes relating to insurance agreements
Our typical public M&A assignments concern:
 • Public tender offers and mandatory redemption offers
 • Mergers, de-mergers and restructurings involving listed companies
 • Acquisitions and divestments of significant share stakes in listed companies
 • Public to private transactions
 • Business acquisitions and divestments involving listed companies
Among other thigns, our experts advise clients in:
 • Business acquisitions and divestments
 • Shareholder agreements
 • Mergers and de-mergers of private companies
 • Founding of joint ventures
 • Restructurings of private companies and entities
 • Legal due diligence investigations in various business transactions
We provide our clients with a full range of due diligence services, such as:
 • Planning, co-ordinating and supervising a full due diligence procedure
 • Legal due diligence of the buyer and the seller
 • Interviews of the top management as a part of legal due diligence
 • Tailor-made investigations and reports on focus areas
 • Profound report of all our observations with executive summaries
 • Data room with full facilities
Among other things, our experts advise and represent clients in:
 • Executing investments in target companies along with exit mechanisms
 • Establishing venture capital funds and management companies
 • Fund structures and agreements
 • Investment agreements with domestic and international funds
 • Structuring management-ownership
Among other things, our experts advise and represent clients in:
 • Offerings of debt and equity securities to the public
 • Listings and de-listings
 • Public offers
 • Exchanges of shares
 • Acquisitions and conveyances of company's own shares
 • Private equity and venture capital transactions
Our client list includes domestic and foreign listed companies, banks, securities brokers, financial institutions as well as major shareholders in listed companies, who we advise on regular basis for instance in following matters:
 • Questions relating to disclosure requirements of listed companies
 • Establishing securities in the Finnish securities markets
 • Creating insider registers and assistance in declaration obligations
 • Offering and marketing investment services in the Finnish securities markets
 • Questions relating to the compliance of the applicable laws and regulations, especially in cross-border situations
Our client list includes domestic and international listed and private companies, banks, financial institutions and investment banks. We advise them on regular basis. in the following matters:
 • Corporate finance
 • Venture capital
 • Acquisition and structured finance
 • Escrow agreements and escrow arrangements
 • Applying for banking concessions
 • Regulatory questions
Our lawyers are experienced not only in ordinary courts but also in administrative and market courts. Disputes are often related to following matters:
 • Liability under contract
 • Liability of directors and auditors
 • Product liability
 • Insider trading and other securities markets
 • Mergers and acquisitions
 • Private enforcement in the field of competition law
Among other things, our experts advise and represent clients in arbitration proceedings regarding:
 • Transactions
 • Securities markets
 • Commercial agreements and corporate law
 • Distribution and licensing agreements
 • Construction
 • Telecommunications and energy markets
Among other things, our experts advise and represent clients in:
 • Securities Market cases
 • Tort and product liability cases
 • Various kinds of contractual liability matters
 • Liability matters directed against board members, management and auditors
 • Industrial safety liability matters
 • Environmental liability cases
Among other things, our experts advise and represent clients in:
 • Reorganisation
 • Equity and debt reconstruction
 • Undertaking asset and debt recovery
 • Bankruptcy proceedings and litigation
Among other things, our experienced lawyers advise clients in following antitrust matters:
 • Cartel investigations and leniency applications
 • Drafting compliance programs
 • Horizontal agreements and other agreements of co-operation between competitors
 • Cases involving abuse of a dominant position
 • Distribution systems and licensing agreements
 • R&D activities and strategic alliances
 • Antitrust cases in both national and international courts
Among other things, our experts advise and represent clients in:
 • Securing approval for mergers, acquisitions, joint ventures and other transactions from the Finnish Competition Authority and the European Commission
 • Co-ordinating merger control proceedings across multiple jurisdictions
 • All court proceedings related to mergers
Among other things, our experts advise and represent clients in:
 • Establishing compliance of all procurement bids with the public procurement legislation
 • Structuring public procurement bids
 • Claims for compensation in cases of violation of the public procurement regulations
 • All public procurement litigation before the Market Court and the Supreme Administrative Court
Among other things, our EU law experts advise and represent clients in:
 • State-aid proceedings
 • Free movement of goods cases
 • Anti-dumping matters
Among other things, our experts advise and represent clients in:
 • Pricing and other regulatory energy law matters before the authorities
 • Competition matters
 • Litigation and arbitration
Among other things, our experts advise and represent clients in:
 • Pricing matters before the authorities
 • Competition matters
 • Drafting and negotiating contracts
 • IP matters
 • Litigation and arbitration
Among other things, we advise and represent clients in:
 • Procurement advice and project management
 • Drafting and negotiating construction contracts, warranties and guarantees
 • Project finance
 • Securities at the construction stage
 • Project advice and risk analysis
 • Zoning
 • Dispute avoidance and litigation
 • Contract litigation
Among other things, we give advice and assist our clients in:
 • Real estate portfolio transactions
 • Sale and lease back arrangements
 • Single real estate transactions
 • Real estate litigation
 • Various types of lease agreements
 • Real estate due diligence
Our lawyers have advised leading businesses in all aspects of data protection along with the acquisition, exploitation and protection of personal data.
Among other things, we advise and represent clients in:
 • Licensing and other IP transactions
 • IP driven M&A
 • Litigation relating to copyright, patent and trademark matters
 • IP related advisory services
 • IP due diligence and risk management
Among other things, our experts advise and represent clients in:
 • IT contract drafting and negotiation
 • IT dispute resolution
 • IT outsourcing
 • Intellectual property aspects of IT
Among other things, we advise and represent clients in:
 • Assessing contemplated marketing campaigns
 • Disputes related to marketing campaigns with regulators or competitors
 • Compliance of promotional games with the gambling regulation
 • Disputes with consumer protection authorities
 • Disputes with consumers
 • Drafting terms and conditions and policies governing relationships with consumers
Among other things, we advise and represent clients in:
 • Drafting and negotiating different service contracts between telecommunications operators
 • Drafting and negotiating contracts with telecommunications operators and their business customers
 • Disputes between telecommunications operators and their customers
 • Drafting and negotiating agreements of the media industry
 • Asset deals and M&A concerning operations licensed or notified under the media and communications regulation
Among other things, we advise and represent clients on:
 • Individual employment contracts, including director contracts
 • Co-operation procedures
 • Restructuring and reorganizations
 • Outsourcing and other transactional matters
 • Assignment of business
 • Litigation

Seminaarit

Ajankohtaista

Työpaikat